Browsing by Author Zammit, Joseph

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
1997Actio rei vindicatoriaZammit, Joseph
2022-02-04ArtArts Council Malta; WhatsTheirNames Theatre; Brimmer, Nathan; Ganado, Philip-Leone; Zammit, Joseph
1864Carmina et inscriptionesZammit, Joseph
2015Challenges teachers face in the multicultural primary classroomZammit, Joseph
2017Creating a sustainable and effective system for the provision of access arrangementsZammit, Joseph
2022Design and implementation of the ICARUS Industry 4.0 mobile training unitBonello, Amberlynn; Francalanza, Emmanuel; Borg, Jonathan; Zammit, Joseph
2015Fleur-de-Lys - 40 Sena ParroccaZammit, Joseph
1960[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 36]. Għawdex ; Meta tixjieħ ; Tmenin! ; Lil Ninu Cremona ; Is-Sur Nin Cremona poeta, filolgu, folklorista u grammatika f’għeluq it-80 sena tiegħu ; Li kieku ma kienx... ; Lis-Sur Nin Cremona grammatku, poeta, filolgu u prożatur f’għeluq it-80 sena minn twelidu 27 ta’ Mejju, 1880-1960 ; Xbieha bil-kitba ; Is-Sur Nin Cremona ; Lil Ninu Cremona ; Li ma kontx int, Sur Nin... ; “Ħannieqa ġiżimin” lis-Sur Nin Cremona ; Lis-Sur Nin Cremona f’għeluq it-tmenin sena ta’ ħajtu ; Lil Ninu Cremona fl-akkademja li saritlu bil-“B.I.” Victoria, Għawdex, 28. 5. 1960 ; Lil Ninu Cremona f’għeluq it-tmenin sena mit-twelid tiegħu ; Ninu Cremona ; Lil Ninu Cremona.Cremona, A.; Chetcuti, Ġużè; Briffa, Rużar; Vassallo, Karmenu; Ellul Galea, Karmenu; Cardona, Ġużè; Biancardi, N.; Cauchi, Kan. P.; Previ, Alfred M.; Meilak, Mary; Farrugia, Kap. Ġużeppi; Apap, M. A.; Mejlak, Joe; Zammit, Joseph; Mercieca, Frank
1985L-isqof Antonju Marija Buhagiar u BirkirkaraZammit, Joseph
1993L-istatwa ta' Gesu Ewkaristiku u r-rabta taggha mal-festa ta' Corpus DominiSapiano, Emanuel; Zammit, Joseph
2000L-lskultur Alessandro Algardi (1598 -1654) u l-Medaljun tai-Qtugh ir-Ras ta' San Pawl.Zammit, Joseph
1995The notion of threat as figuring in sections 339 (1) (e) and 249 of the Maltese Criminal CodeZammit, Joseph
2009Port reform : a Maltese perspective the way forwardZammit, Joseph
2015Restawr fuq il-vara titulari tal-Madonna tal-KarmnuZammit, Joseph
1996Taghrif storiku: L-ewwel PawlistZammit, Joseph
1992Tifkira f'gheluq il-hamsa u ghoxrin sena mill-festi tad-dsatax-il centinarju tal-martirju ta' San Pietru u San Pawl (67-1967 - 1992)Vella Fenech, Mark; Zammit, Joseph
2022Towards a product service system framework for lower limb prosthetic devicesPatiniott, Nicholas; Borg, Jonathan C.; Francalanza, Emmanuel; Gatt, Alfred; Vella, Pierre; Zammit, Joseph; Paetzold, Kristin
1991Votum fecit gratiam accepit - kwadri tal-weghdiZammit, Joseph