Browsing by Subject Alpheran de Bussan, Paul, Bishop of Malta, 1684-1757

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 26 of 58 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2002Devozzjonijiet Marjani MaltinMuscat, Reno
2003Dun Ġwann Grech u l-ewwel skola fil-GudjaAbela, Joe
1999Fis-seklu tmintax l-isqof Alpheran De Bussan izur il-parrocca ta BormlaTerribile, Tony
2010Fratellanzi tal-Madonna taċ-ĊinturaZahra, Lorenzo
2019Fratelli mejtinGafà, Aurele
2017Id-devozzjoni lejn i-Madonna taċ-Ċintura fil-Kolleġġjata ta' BormlaFenech, Mario
1996Il-bini tal-kampnar il-qadimFarrugia, Paul
2009Il-knisja parrokkjali ta' BirmiftuħGatt, Mario
2001Il-knisja ta San Pawl- BormlaTerribile, Tony
2003Il-Knisja ta' Santa Margerita u s-sorijiet Tereżjani - mitejn u sebgħa u sebgħin sena ta' ħidma spiritwali 1726-2003Calleja, Joe
2019Il-knisja tal-Viżitazzjoni f'Wied QirdaSaliba, Raymond
2010Il-Knisja ta’ San Pawl f’BormlaGalea Scannura, Charles
2000Il-Knisja ta’ Santa Katarina (Tat-Torba) fil-QrendiTerribile, Tony
2013Il-knisja u l-monastero tas-Sorijiet Karmelitani Skalzi BormlaBorg, Martin
2009Il-Kurċifiss fil-knisja parrokkjali arċi-matriċi ta’ Ħal TarxienVella, Cleavon
2017Il-kwadru tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija tal-ImqabbaFarrugia, Jonathan
2012Il-pittur Francesko Zahra u il-kwadri tal-Madonna tar-RużarjuColeiro, Mario
2011Il-pittur Francesko Zahra u il-kwadri tal-Madonna tar-RużarjuColeiro, Mario
1989Is-Santwarju ta-Mellieħa fl-1729 : minn viżta pastorali ta' l-Isqof Alpheran de BussanBonnici, Alexander
2018-09-08Is-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Haz-ZabbarBuhagiar, Michael