Browsing by Subject Camilleri, Giovanni Maria, Bishop of Gozo, 1843-1925

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2014125 sena mill-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Giovanni Maria Camilleri O.S.A.Kunsill Pastorali Parrokkjali (Senglea, Malta)
1991-11Ġwanni M. Camilleri : ir-raba' isqof ta' GħawdexBezzina, Joe
2011Id-dedikazzjoni ta' knisja qabel ir-riformi liturgiciDimech, Gwann
2017Il-vara tal-Madonna taċ-Ċintura fil-parroċċa tal-Gudja fl-isfond tal-Ikonografija tal-Madonna bil-Bambin u l-vari tagħhom f'MaltaCaruana, Victor
2018Is-santwarju tal-Madonna ta' Pompei fil-Belt Victoria f'GħawdexFenech, Mario
2014Is-santwarju tal-Madonna ta' Pompei fir-Rabat, GħawdexCauchi, Ġużeppi
2018-08-09Isqfijiet mill-Belt Valletta (1)Scerri, Victor
2001L-aqwa knisja ddedikata lil Santa MarijaCamilleri, Joseph C.
2008L-ewwel viżta pastorali fil-kappella Ta' Pinu wara li tkellmet il-MadonnaBezzina, Joseph
2019L-inkurunazzjoni tal-Madonna tal-ĦerbaBrincat, Joe
2011L-istorja tal-artal maġġur fis- santwarju parrokkjali ta' KercemGhaqda Muzikali San Girgor; Borg, Carmelo
2016Nies bla qalb!Lanfranco, Guido
2017Personalitajiet fl-istorja ta' Malta b'rabta mall-Ghaqda Muzikali L'Isle Adam : Lord Gerald Strickland Prim Ministru ta' MaltaSciberras, Jeff
2017-06-21The sculptor who contributed greatly to the development of religious art in MaltaDuncan, Hermann
2017-10-27The servant of God Fr Avertan Fenech O.Carm and his priesthood 1871-1943Duncan, Hermann
1999Tliet isqfijiet Agostinjani li għamlu ġieħBorg, Serafin
2010Ħajjet Mons. Mikiel Gonzi - arċisqof metropolita ta' MaltaBonello, Wayne