Browsing by Subject Catholic Church -- Malta -- Clergy -- Biography

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 272  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1989120 sena ArcipretaliTonna, E. S.
2004-08-08150 sena mit-twelid ta' Dun Amabile SisnerCamilleri, J.C.
19971997 is-sena tat-375 sena mill-ewwel purċissjoni tal-karminuSchembri, Martin D.
201120 sena minn mewtu : Dun Karm GaleaZahra, Frans
198725 sena saċerdozjuBugeja, Joe
2016450 sena mit-twelid ta' Dun Filippu BorgXuereb, Philip
201750 sena anniversarju mill-ordinazzjoni presbiterali rev. kan. onor. Dun Karm Attard B.A., Lic. DCachia, Lawrence
2011Ad multos annos lill-aħwa Sr Renata Muscat O.P. u Rev. Paul Muscat O.S.A.Muscat, Paul
1996Almanakk : no. 87: 1996Dar San Ġużepp
2020-04-19Ambrose Agius (17.9.1856-13.12.1911)Mangion, Ray
2021Annetto Depasquale : profil bijografikuSchembri, Kevin
2021Annetto Depasquale u l-Kummissjoni Leġiżlazzjoni PartikolariSchembri, Kevin
2021Annetto Depasquale. Wirt għażiż tal-Knisja f'MaltaGouder, Anton; Schembri, Kevin
2019-10-27Anthony Abela (13.6.1924 - 4.8.2005) u Emanuel Abela (7.11.1939)Mangion, Ray
2019-11-24Anthony Mary Abela (19.4.1954 - 4.4.2006)Mangion, Ray
2007Apprezzament Mons. Ġużeppi Mercieca : Arċisqof ta' Malta bejn Diċembru ta' l-1976 u Jannar tas-sena 2007Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V (Mqabba, Malta)
1998Apprezzament P. Beneditt Sammut O.P.Kummissjoni Festa Madonna tar-Rużarju ta' Fatima (Pietà, Malta)
1998Apprezzament P. Guido Farrugia O.P.Kummissjoni Festa Madonna tar-Rużarju ta' Fatima (Pietà, Malta)
2016-11Aħna lilkom : ħolqa bejn il-ħbieb : no. 518: November 2016Bonavia, Norbert
2016B'tifkira għażiża P. Ermannu Mizzi ocd (1924-2016)Santwarju Santa Tereża (Birkirkara, Malta)