Browsing by Subject Confraternities -- Malta

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2002Charity and confraternal piety in Malta and Sicily from the sixteenth to the eighteenth centuryRossi, David (2002)
2017Drawwiet li spiccaw jew inbidluBonnici Calì, Rafel
2013Id-drawwa tat-tigrijiet tad-dghajjes fil-Port il-KbirSerracino, Joseph
2015Il-festi Maltin: terminologija u taghrif iehor dwar l-armar ta' gol-knisjaCamilleri, Saviour
2001Il-fratellanza tal-karita'Zahra, Lorenzo
2003Il-Fratellanza tar-Rużarju f’BormlaAbela, Joe
2004Il-fratellanza tas-snajja'Zahra, Lorenzo
2018Il-fratellanzi tal-Madonna taċ-ĊinturaCamilleri, Joseph C.
2013Il-purcissjoni tal-Madonna tar-Ruzarju fir-Rabat tal-ImdinaCamilleri, Joseph C.
1998Il-vjatku f'Malta mis-seklu sittax sas-seklu dsataxLanfranco, Guido
2000It-taghlim tad-duttrina fil-Gzejjer Maltin; ftit ta' l-istorjaLanfranco, Guido
2017Kuruni ta' devozzjoniLanfranco, Guido
2000L-izvilupp tal-vari tal-passjoni fil-Gzejjer Maltin qabel is-sena 1960Camilleri, Joseph C.
2004L-Omm MeqjumaTerribile, Tony
2012L-uzu u l-kult tal-istatwi processjonali gewwa MaltaMercieca, Simon
2015Muzika funebri mal-vari tal-Gimgha l-KbiraGrima, Joseph F.
1986Popular illustration from life (5) : Confraternity of the Blessed SacramentLanfranco, Guido
1928Statuto della Veneranda Confraternita della B.V. della Carita' eretta nella Chiesa Parr. e Colleg. di San Paolo NaufragoIl-fratellanza tal-karita'
2012Taghrif dwar xi fratellanzi li kellna f'dawn il-gzejjerZahra, Lorenzo
2003Zewg fratellanzi fil-Birgu: tal-Via Sagra u tal-Karita'Porsella-Flores, Joseph F.