Browsing by Subject Pius IX, Pope, 1792-1878

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
1963British policy towards the religion, ancient laws and customs in Malta 1824-1851- Part ILee, Hilda I.
2014Għawdex - mija u ħamsin sena djoċesi : sitta u sittin sena ta' ħidma u sagrifiċċjiBezzina, Joseph
2018-09-20Id-djocesi t'Ghawdex taghlaq 154 senaAttard, Joe M.
2006Il-festa ta' Santa Marija AssuntaSaliba, Anthony M.
2000Il-knisja tagħna monument lill-Papa Piju IXVella, Ġużepp
1996Il-mazza kapitulari tal-kolleggjata ta Bormla : tifkira ta l-inkurunazzjoniGatt, Joseph R.
1939-02Il-papa miet!Ghaqda tal-Malti (Universita')
2005Inawgurazzjoni tal-monument li jfakkar il-mitt sena ta' inkurunazzjoni tal-kwadru titulari meqjum fis-santwarju ta' Marija Immakulata fil-Kolleġġjata Perinsinji tal-Belt CospicuaBartolo, Joe
1997Ir-Relikwja tar-Ras ta' San LawrenzBonnici, Lawrence
2016Knejjes li fil-passat kienu jagħmlu parti mill-parroċċa arċimatriċi ta Sant'Elena f'BirkirkaraBusuttil, Roderick; Busuttil, Caroline
1994L-arċisqof Pietro PaceTerribile, Tony
1989L-ewwel kolleġġjati ta' Malta u GħawdexBorg, Joseph
2000L-iskrizzjonijiet bil-Latin fil-Knisja Kolleggjata ta BormlaVella, Horatio Caesar Roger
2002L-iskrizzjonijiet li jinsabu fis-sagristija tal-Knisja Kolleġġjata ta' BormlaVella, Horatio Caesar Roger
2013L-istatwa tal-fidda ta' San FilepAgius, Philip
2000Piju Nonu : kif il-Papa ta' l-Immakulata kien se jgħaddi żmien twil f'MaltaAbela, Joe
2014San Guzepp fii-Kolleggjata ta' San Pawl Nawfragu, il-Belt VallettaCassar, Robert
2015San Ġuzepp fir-raħal tal-Qala f'GħawdexFenech, Mario