University of Malta

Browsing by Author "Friggieri, Oliver"

Sort by: Order: Results:

 • Friggieri, Oliver (Stamperija Nazzjonali, 1972)
  Critical study by Oliver Friggieri of the four plays written by playwright Oreste Calleja
 • Friggieri, Oliver (Media.Link Communications, 2017-12-29)
  The Maltese national anthem was presented in the Teatru Manoel on the 27th December, 1922. The concert included the musical script of Shakespeare’s “The Tempest” and it was presented by the Elementary School Teachers’ ...
 • Friggieri, Oliver (University of Malta. Junior College, 2006)
  This study seeks to introduce the name of Frangisku Saverju Baldacchino within the history of early religious prose in Maltese. It acknowledges the importance of his contribution towards the development of the language on ...
 • Friggieri, Oliver; Sophocles; Friggieri, Joe (Ministeru ta' l-Edukazzjoni, 1989-07-27)
  Maltafest 89. Malta 25 sena Indipendenti. Il-ministeru ta' l-edukazzjoni (dipartiment tal-kultura u l-ambjent flimkien mal-kumitat ghac-celebrazzjonijiet tal-25 anniversarju ta' l-indipendenza jipprezentaw Antigone ta' ...
 • Friggieri, Oliver (Instytut Książki, 1993)
  Examples of poetry by Oliver Friggieri, published in a Polish literary magazine Literatura na swiece. Translated by Aleksander Sambor. The verses are followed by the literary interpretation.
 • Friggieri, Oliver (Upper Secondary School Valletta, 1983)
  Mil-livell l-iżjed element ari ta' taħriġ skolastiku sa l-ogħla livell ta' analiżi xjentifika, il-kritika letterarja hi mhedda minn għadd ta' perikli mseħbin ma-lvalur kbir tagħha stess; hi xjenza awtonoma daqskemm hi ...
 • Friggieri, Oliver; Brincat, Joseph M. (Upper Secondary School Valletta, 1979)
  L-iskop ta' dan l-artiklu mhux analiżi laterali (wirt u biografija artistika, protesta soċjali, patriottiżmu u reliġjożita jew nuqqas tagħhom), imma tentattiv ta' deskrizzjoni tal-essenza tal-poeżija ta' Azzopardi.
 • Friggieri, Oliver (Media.Link Communications, 2016-12-19)
  Minn gimgha ghal ohra, b'inizjattiva ta' Joe Mikallef, dawn iz-zewg pagni jimtlew bil-fehmiet tieghi dwar diversi aspetti. F'sensiela ta' konversazzjonijiet, Ii issa ilhom jidhru numru ta' snin, nittama li dawn ...
 • Friggieri, Oliver; Psaila, Dun Karm; Cortis, Toni (1988-05-06)
  Presentation of the book Dun Karm - Il-jien u lillhinn minnu annotated edition by Oliver Friggieri. Book launch held on the 6th May 1988 at the Phoenicia Hotel. Cast: Toni Cortis, J. Massenet, Alberto Curci ...
 • Friggieri, Oliver (Upper Secondary School Valletta, 1983)
  Wieħed mill-persunaġġi Maltin li ħadu xejra nazzjonaii u li Uum jiġbru fihom il-qofol l-aktar magħruf u tipiku tal-gzira huwa Dun Karm Psaila (1871-1981), il-poeta nazzjonali, magħruf bħala Dun Karm, isem li sa minn ...
 • Friggieri, Oliver (University of Malta, 1978)
  In this article, Oliver Friggieri talks about Karm Psaila (1871-1961), a highly regarded Maltese poet who represents contemporary Maltese poetry. The author, explains Dun Karm Psaila's childhood and education, emphasizing ...
 • Friggieri, Oliver (University of Malta, 1986)
  The year 1986, Malta commemorated the 25th anniversary since the death of its national poet, Dun Karm Psaila, popularly and officially known as Dun Karm, perhaps the most significant Maltese artist. Therefore, the article ...
 • Sophocles; Friggieri, Oliver; Aquilina, Carmel S. (1989-04-14)
  Il-Ministeru ta' I-Edukazzjoni (Dipartiment Kultura u Ambjent) jipprezenta lill- Koperatturi bl-ghajnuna ta' I-Istitut Kattoliku: Edipu s-Sultan ta' Sofokli maqlub gnall-Malti minn Oliver Friggieri. Direzzjoni Carmel S. ...
 • Friggieri, Oliver; (University of Malta, 1993)
  The University of Malta is this year celebrating the foundation of Collegium Melitense four centuries ago (1592-1992). Fittingly enough the Department of Maltese is marking the event by highlighting its tie~ with the ...
 • Friggieri, Oliver (1995-06)
  Due to it's vicinity to Sicily and the Italian mainland, Malta attracted a variety of Italian exiles. Under the British, Malta was considered liberal and these Italian exiles were welcomed warmly in literary circles. In ...
 • Friggieri, Oliver (2007)
  The author analyses in this paper the fascination that the island of Malta, though little and isolated in the Mediterranean era, exercises on tourists. He imputes this attractive to the rich history that involves this ...
 • Friggieri, Oliver (Upper Secondary School Valletta, 1982)
  Fil-każ tal-poeżija Maltija, waqt li hi nieqsa ħafna l-kitba ta' dix-xeħta minħabba n-nuqqas tal-fundament kritiku tal-letteratura Maltija kollha, riflessjoni esteltiika tixref 'l hawn u 'l hinn f'sillltiiet ta' proża ...
 • Friggieri, Oliver; Saliba, Joseph (1987-03-06)
  Teatru Fil-Parlament ma jikbrux fjuri fl-istitut kattoliku Floriana 6,7 u 8 ta' Marzu, 1987. Atturi Isabel Gatt, Cynthia Saliba, Wilfred Kenely ...
 • Saliba, Joe; Friggieri, Oliver (1987-03)
  Teatru...Fil-Parlament ma jikbrux fjuri. Xoghol teatrali addattat ghall-palk mir-rumanz fil-Parlament ma jikbrux fjuri ta' Oliver Friggieri. Addattament u direzzjoni Joe Saliba Marzu, 1987.
 • Friggieri, Oliver (De l’Institut des Belles-lettres arabes, 2012)
  A history of Maltese culture may be said to reflect in various ways the history of the whole community. Since, much more than in the case of larger countries, Malta could never do without foreign contacts, necessarily ...