University of Malta

Browsing by Author "Tabone, Anton"

Sort by: Order: Results:

 • Tabone, Anton (University of Malta. Gozo Campus, 2018)
  During his political career, Ċensu Tabone occupied various posts. He was Secretary General of the Nationalist Party, Vice-Leader of the same party (1972-1977), Member of Parliament for twenty three years (1966-1989), ...
 • Il-campus 
  Tabone, Anton (University of Malta. Gozo Campus, 2010)
  A short article detailing the history behind the setting up of the University of Malta Gozo Center (now known as the Gozo Campus) in 1992. The center started offering Bachelor Of Arts courses in 1993. Throughout the years ...
 • Tabone, Anton (Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta, 1958)
  Irid jew ma jridx, il-hsieb tan-Nisrani, drabi, jkollu jittajjar fuq il-gwienah tar-rih sa ma jasal u jistrieh fuq I-Art Imqaddsa. Dik I-Art Imqaddsa Ii fir-Rabta l-Qadima kienet tissejjah I-art ta' Kanghan u l-lum insejhulha ...
 • Tabone, Anton (Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta, 1961)
  Il-ghorrief ta' zminijietna jghidu Ii Gerusalem kelIha I-bedu taghha minn ftit djar mibnijin fuq ilsien ta' art, bejn zewg widien, qrib ghajn ta' l-ilma Ii kienet gewwa ghar f'qiegh il-wied. Dawk in-nies Ii kienu jghixu ...