University of Malta

Browsing by Type "image"

Sort by: Order: Results:

 • Cassar, George (Salesian Press., 2011)
  L-innu li qed nħarsu lejh mill-qrib f’dan l-artiklu hu dak imsejjaħ ‘Lil Filarmonika Ta’ San Ġiljan’ li nkiteb minn Carmelo Galea SDB (1890–1973) fl-ewwel żminijiet mit-twaqqif tal-Banda San Ġiljan fl-1927. Naturalment ...
 • Pirotta, Manoel (Bestprint, 2016)
  Kif kont wgħedtkom, fit-tieni u l-aħħar parti ta’ dan l-artiklu li jitratta l-Antifona per S. Giuliano ta’ Mro. Alberto Vella ser inkun qed nispjega b’mod mill-aktar dettaljat minn xiex inhuma magħmulin il-varji taqsimiet ...
 • Pirotta, Manoel (Bestprint, 2015)
  Kif jafu tajjeb il-qarrejja tal-Annwal tal-Knisja l-Antika ta’ San Ġiljan Ospidalier ta’ kull sena nagħżel li nikteb artiklu fuq xi xogħol mużikali sabiħ b’rabta ma’ dan il-qaddis ta’ dan is-subborg marittmu li jġib l-istess ...
 • Unknown author (2018)
  Banner for the titled conference.
 • University of Malta. G.F. Abela Junior College (2017-09)
  Posters for the Junior College multi-disciplinary conference : research, practice and collaboration : connections : annual conference 2017.
 • Pirotta, Manoel (Salesian Press, 2011)
  Ftit nafu dwar ħajjet u ħidmet Gaetano Borg Olivier. Kellu karattru kwiet, iħobb il-familja wil-knisja, u kien iħobb iżomm profil baxx minkejja l-pożizzjoni li kellu, mhux biss bħala President ta’ Każin, imma wkoll bħala ...
 • Students' Philosophy SocietyScicluna, Luke; (Students' Philosophy Society, 2016)
  Editorial for the 4th volume of Threads, a journal published by the Students' Philosophy Society. In this editorial, Luke Scicluna writes about the transition of both himself as the new editor and also of the journal, ...
 • Pirotta, Manoel (Società Filarmonica la Vittoria Mellieħa, 2016)
  Is-sena l-oħra kelli x-xorti li nitkellem fid-dettal fuq xogħol ieħor bikri minn tas-Surmast Willie Attard – Un Saluto a Malta (1933). Dan l-artiklu, li kien deher fil-ħarġa tal-programm tas-sena l-oħra fl-okkażjoni tal-Festa ...
 • Zammit, Lara (Students' Philosophical Society, 2015)
  Editorial for Threads, Issue 3 (2015).
 • University of Malta. Library (University of Malta. Library, 2014)
  A booklet used to promote the Health Sciences Library at Mater Dei Hospital. The booklet can also be used as a guide.
 • Pirotta, Manoel (Għaqda Mużikali Sant’ Anna Wied il-Għajn A.D. 1994, 2012)
  Ħoss l-għewied huwa l-isem ta’ waħda minn serje ta’ taħditiet animati fis-Sensiela Serati Mużikali li kienu jsiru fis-sala ewlenija tal-Każin Banda San Ġiljan A.D. 1927, u li fiha kienu ħadu sehem għadd ta’ allievi mill-banda ...
 • Pirotta, Manoel (Soċjetà Mużikali Spinola, 2015)
  Ħoss l-inħajjes huwa isem ta’ waħda minn serje ta’ taħditiet fis-Sensiela Serati Mużikali. L-għan ewlieni tagħhom hu biex jedukaw lill-qarrej ħalli jagħraf japprezza aħjar l-arti mużikali fil-forom kollha tagħha. Għadd ...
 • Pirotta, Manoel (Għaqda Mużikali Sant’ Anna Wied il-Għajn A.D. 1994, 2011)
  Ħoss l-inħajjes huwa l-isem ta’ waħda mit-taħditiet animati fis-sensiela ta’ Serati Mużikali li kienet saret nhar il-5 ta’ Ġunju 2003 fis-sala ewlenija tal-Każin Banda San Ġiljan, u li fiha ħadu sehem għadd ta’ allievi ...
 • University of Malta. Library; (University of Malta. Library, 2013)
  An A5 sized leaflet promoting HyDi - The UoM Library's Hybrid Discovery tool.
 • Pirotta, Manoel (Salesian Press, 2010)
  Min hu tal-età tiegħi żgur li jiftakar il-ħanut tal-aġenti tal-mużika Ettore Lucia & sons ta’ Triq ir-Repubblika il-Belt ħdejn il-Każin tal-Banda King’s Own. Fil-fatt, il-familja Lucia kienet minn Avola, fil-provinċja ta’ ...
 • Pirotta, Manoel (2011)
  Is-Sur Lino Schembri, Membru Onorarju, tani BAKKETTA żnella bħala rigal ċkejken. Tahieli eżatt qabel ma ħriġt fuq il-planċier armat għall-okkażjoni f’Xatt is-Sajjieda fil-Bajja ta’ Spinola biex nidderieġi l-Kunċert Annwali ...
 • Pirotta, Manoel (Salesian Press, 2012)
  Meta ssemmi il-familja Grech ‘Tal-Mugrin’ ġewwa San Ġiljan kulħadd jgħidlek li xi darba jew oħra sema’ biha. Dil-familja numeruża kienet toqgħod fi Triq Sant’ Anġlu u niesha kienu sidien tal-kalkara tal-ġir li kien hemm ...
 • Pirotta, Manoel (Soċjetà Mużikali San Ġużepp Ħamrun, 2016)
  Kull min hu midħla sew tal-baned u dilettant tal-marċi maltin żgur li xi darba jew oħra sama’ bil-marċ Il-Famuża Koppla ta’ Mro. Willie Attard. Dan il-marċ kien direttament ispirat mid-diversi ġrajjiet li għadda minnhom ...
 • Pirotta, Manoel (2016)
  Kulmin hu dilettant tal-festi reliġjużi, speċjalment dawk ta’ ġewwa, żgur li jaf x’inhi ANTIFONA – hija dik il-biċċa mużika mhux daqstant twila, imma ħafna mistennija, li tindaqq bil-vuċijiet u orkestra mdaqqsa waqt ...
 • Pirotta, Manoel (2015)
  Fost il-ħafna innijiet kbar u żgħar li jindaqqu matul il-ġimgħa tal-festa titulari ta’ San Gejtanu ġewwa l-Ħamrun insibu l-Innu Popolari lil San Gejtanu Tiene, mużika ta’ Mro. Anton Muscat Azzopardi (1903-1979) u versi ta’ ...