Browsing "Melitensia Works - ERCPPRChr" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 350  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-02-17100 sena mill-mewt ta' Dun Xand CortisColeiro, Mario; Mizzi, Alfred
2007100 sena storja tal-MUSEUM fil-HamrunBorg, Kenneth
2017-04-19100 sena tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja tat-Trinita QaddisaAttard, Mario
2008140 sena mill-wasla ta l-istatwa tal-LunzjataCassar, Silvio
20111911 : id-Dumnikan Angelo Portelli lahaq isqofLanfranco, Guido
198825 ta' storja mis-sur Piju Scerri presidentScerri, Piju
1999350 sena mill-mewt ta Dun Filippo Borgia (1649-1999)Deacon, Joseph A.
2010380 sena Fratellanza tas-Santissmu SagramentAbdilla, Nikol
200440 sena tal-migja ta l-istatwa ta Santa Rita fil-knisja ta Santu Rokku f'B'karaTonna, John
2016-11-11400 sena MatriciZammit, Pawlu
201150 sena ilu gie ffirmat il-ftehim bejn il-Knisja u l-Gvern dwar il-Grotta ta’ San PawlKumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl (Rabat, Malta)
201550 sena komunita San Guzepp Haddiem BirkirkaraMifsud, Clayton J.
2018-07-22600 sena tal-Karmelitani f'MaltaGalea, Clifford
2017-02-1970 sena mit-tqeghid tal-ewwel gebla tal-knisja tal-Kapuccini fil-Furjana u l-konsagrazzjoni ta' din il-knisjaMicallef, Martin
1997Aktar fuq il-knisja l-antika tal-Kuncizzjoni fl-ImsidaCalleja, Joe
2010Anniversarji u centinarji Dumnikani Maltin li jahbtu fl-2010Lanfranco, Guido
2018-03-10The Archpriest still loved by the people of VittoriosaDuncan, Hermann
2006Artali ta' San Guzepp mal-Familja Mqaddsa fil-knejjes ta' Malta u GhawdexGrech Cremona, Joseph
2019-02-23Bi thejjija ghax-xahar iddedikat lil San GuzeppChetcuti, Joe
2018Birkirkara u l-knejjes filjali taghhaGalea Vella, Clifford