Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/16113
Title: Innu lil Gesu Salvatur ta’ Mro. Antonio Miruzzi: it-tieni parti
Authors: Socjeta Muzikali Banda San Pio X Lija
Authors: Pirotta, Manoel
Keywords: Miruzzi, Antonio, 1867-1944. Innu lil Gesu Salvatur
Sacred music -- Malta
Feast of the Transfiguration music -- Malta
Jesus Christ -- Transfiguration
Bible. Luke. IX. 2-13
Socjeta Muzikali Banda San Pio X (Lija, Malta)
Fasts and feasts -- Malta
Religion and culture -- Malta
Issue Date: 2015
Publisher: Progress Press
Citation: Pirotta, M. (2015). Innu lil Ġesù Salvatur ta’ Mro. Antonio Miruzz: it-tieni parti. In, M. Sciberras (Ed.), Festa Tas-Salvatur 2015. Soċjetà Mużikali Banda San Pio X Lija. Imriehel: Progress Press, 59-63.
Abstract: Fil-ħarġa tal-ktieb tal-festa tas-sena l-oħra kont introduċejtkom mal-ewwel parti tal-artiklu li jitratta fuq l-Innu solenni Ġesù Salvatur ta’ Mro. Antonio Miruzzi. L-artiklu kien maqsum prinċipalment f’żewġ taqsimiet u li fih konna tkellimna fuq it-Trasfigurazzjoni tas-Salvatur skont l-Evanġelju ta’ San Mattew, u l-arja li fiha jkanta t-Tenur. Kif wgħedkom ukoll, fl-artiklu ta’ din is-sena ser inkun qed nikteb fuq din il-ġrajja kbira skont kif rakkuntata fl-Evanġelju ta’ San Mark. F’dik li silta mużikali mbagħad, ser inkun qed nitkellem fuq id-Dwett sempliċi, imma ħelu, bejn it-Tenur u l-Baxx. Biex wieħed ikollu stampa aktar ċara ta’ kif inhu mqassam mużikalment l-Innu l-Kbir, nissuġġerixxi lill-qarrej biex jirreferi ruħu għall-artiklu tiegħi bit-titlu ta’ Ġawhar mużikali li ndaqqu mill-Banda Pio X fil-festa fil-ktieb tal-festa 2014. Fih għandkom issibu dak kollu li għandu x’jaqsam mal-varji taqsimiet li minnhom hu minsuġ wieħed mill-kapolavuri li ħarġu mill-pinna ta’ Miruzzi.
Description: This article contains the following photographs: Soċjetà Mandolinistika ‘Fior d’Arancio' - San Mark Evangelista - Pittura ta' Raffaele Ramiro Cali - L-Irxoxt (Annibale Preca)
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/16113
Appears in Collections:Scholarly Works - JCMusItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.