Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/19725
Title: Il-korporazzjoni tax-xoghol u tahrig : stharrig, analizi u rakkomandazzjonijiet
Authors: Baldacchino, Godfrey
Baldacchino, Peter J.
Brincat, Joseph
Keywords: Job creation -- Malta
Occupational training -- Malta -- Evaluation
Employment agencies -- Malta -- Evaluation
Issue Date: 1997
Publisher: Government of Malta
Citation: Baldacchino, G., Baldacchino, P.J., & Brincat, J. (1997). Il-korporazzjoni tax-xoghol u tahrig : stharrig, analizi u rakkomandazzjonijiet. Rapport ikkummisjonat mill-Ministru tal-Harsien Socjali, Gvern ta’ Malta.
Abstract: B'ittra li ggib id-data tat-28 ta’ Jannar 1997, il-Ministeru tal-Harsien Socjali, li jgorr mieghu risponsabilta’ ghall-Korporazzjoni Xoghol u Tahrig kif ukoll ghall-Politika tax-Xoghol, ghogbu jikkummissjona working group sabiex ihejji rapport li jirrevedi u jifli bir-reqqa il-hidma tal-Korporazzjoni Xoghol u Tahrig (Employment & Training Corporation jew ETC). L-ikkummissjonar ta' dan ir-rapport ikompli mal-mewga ta' rapporti li gew mitluba mill-Gvern gdid minghand esperti lokali dwar l-operat tad-diversi entitajiet pubblici u parastatali Ii l-Gvem il-gdid wiret wara r-rizultat elettorali ta' Ottubru 1996. Dawn ir-rapporti servew ukoll biex jipprovdu stampa aktar cara tat-tmexxija finanzjarja ta' dawn l-entitajiet u tal-mod kif ikunu qeghdin iwettqu r-rwol ekonomiku u socjali taghhom. B'hekk ikunu ta' siwi kbir ghad-diversi diretturi li nghataw l-inkarigu Ii jmexxu u jifformulaw politika ghal dawn l-entitajiet pubblici ghas-snin li gejjin.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/19725
Appears in Collections:Scholarly Works - FacArtSoc
Scholarly Works - FacEMAAcc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korporazzjoni tax-xoghol u tahrig.PDF5.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.