Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/19725
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2017-06-08T09:56:47Z-
dc.date.available2017-06-08T09:56:47Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.citationBaldacchino, G., Baldacchino, P.J., & Brincat, J. (1997). Il-korporazzjoni tax-xoghol u tahrig : stharrig, analizi u rakkomandazzjonijiet. Rapport ikkummisjonat mill-Ministru tal-Harsien Socjali, Gvern ta’ Malta.en_GB
dc.identifier.urihttps://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/19725-
dc.description.abstractB'ittra li ggib id-data tat-28 ta’ Jannar 1997, il-Ministeru tal-Harsien Socjali, li jgorr mieghu risponsabilta’ ghall-Korporazzjoni Xoghol u Tahrig kif ukoll ghall-Politika tax-Xoghol, ghogbu jikkummissjona working group sabiex ihejji rapport li jirrevedi u jifli bir-reqqa il-hidma tal-Korporazzjoni Xoghol u Tahrig (Employment & Training Corporation jew ETC). L-ikkummissjonar ta' dan ir-rapport ikompli mal-mewga ta' rapporti li gew mitluba mill-Gvern gdid minghand esperti lokali dwar l-operat tad-diversi entitajiet pubblici u parastatali Ii l-Gvem il-gdid wiret wara r-rizultat elettorali ta' Ottubru 1996. Dawn ir-rapporti servew ukoll biex jipprovdu stampa aktar cara tat-tmexxija finanzjarja ta' dawn l-entitajiet u tal-mod kif ikunu qeghdin iwettqu r-rwol ekonomiku u socjali taghhom. B'hekk ikunu ta' siwi kbir ghad-diversi diretturi li nghataw l-inkarigu Ii jmexxu u jifformulaw politika ghal dawn l-entitajiet pubblici ghas-snin li gejjin.en_GB
dc.language.isomten_GB
dc.publisherGovernment of Maltaen_GB
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_GB
dc.subjectJob creation -- Maltaen_GB
dc.subjectOccupational training -- Malta -- Evaluationen_GB
dc.subjectEmployment agencies -- Malta -- Evaluationen_GB
dc.titleIl-korporazzjoni tax-xoghol u tahrig : stharrig, analizi u rakkomandazzjonijieten_GB
dc.typereportAdministrativeen_GB
dc.rights.holderThe copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.en_GB
dc.description.reviewedN/Aen_GB
dc.contributor.creatorBaldacchino, Godfrey-
dc.contributor.creatorBaldacchino, Peter J.-
dc.contributor.creatorBrincat, Joseph-
Appears in Collections:Scholarly Works - FacArtSoc
Scholarly Works - FacEMAAcc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korporazzjoni tax-xoghol u tahrig.PDF5.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.