Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/21070
Title: Kif jistghu jahdmu koperattivi tal-haddiema fis-sistema ekonomika ta' pajjiizna?
Authors: Baldacchino, Godfrey
Keywords: Producer cooperatives -- Malta
Cooperation -- Malta
Cooperative societies
Issue Date: 1995-04
Publisher: Partit Nazzjonalista
Citation: Baldacchino, G. (1995). Kif jistghu jahdmu koperattivi tal-haddiema fis-sistema ekonomika ta' pajjiizna? Konferenza dwar il-Koperattivi tal-Haddiema, Pass iehor `il quddiem f’tishib konkret, Partit Nazzjonalista, 15-18.
Abstract: Aghzel numru ta' persuni bl-addocc u, waqt li jkollok tape recorder mixghul, stedinhom jitkellmu wiehed wiehed dwar l-affarijiet l-aktar importanti ta' hajjithom: Min huma? X'qed jaghmlu fil-hajja? Min jahsbu li huma? F'hix jemmnu? X'jahsbu li hija l-missjoni taghhom? Imbaghad, oqghod ifli bir-reqqa t-twegibiet taghhom minn fuq ir-recording. Innota jekk il-pedamenti tad-diskors ikunx is-singular jew il-plural. Liema kelma tintuza l-aktar: Jiena jew ahna? Ghalija jew ghalina? Il-Koperazzjoni jew il-kompetizzjoni? L-individwu jew il-grupp? L-egoizmu jew is-solidarjeta’? Dawn huma s-sisien ezistenzjali tal-bniedem. Dawn huma kuncetti li jankraw I-identita tieghi u tieghek, u joffru tifsira lil hajjitna. Imma huma principji kuntradittorji? Veru li wiehed jeskludi lill-iehor?
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/21070
Appears in Collections:Scholarly Works - FacArtSoc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kif jistghu jahdmu koperattivi tal-haddiema fis-sistema ekonomika ta' pajjizna.PDF2.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.