Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/21153
Title: Il-politika socjali ta’ l-Unjoni Ewropea
Authors: Baldacchino, Godfrey
Keywords: Employee rights -- Malta
European Union -- Malta
European Union -- Social policy
Issue Date: 2001
Publisher: Union Haddiema Maghqudin
Citation: Baldacchino, G. (2001). Il-politika socjali ta’ l-Unjoni Ewropea, Rapport imhejji ghall-Union Haddiema Maghqudin, 1-12.
Abstract: It-tkattir tax-xoghol produttiv, titjib fil-kundizzjonijiet ta' I-impieg, opportunitajiet indaqs ghall-haddiema kollha u djalogu rispettat bejn min jahdem u min ihaddem ... dawn huma I-erba' principji Ii jiffurmaw ii-perm tal-politika socjali attwali ta' I-Unjoni Ewropea. L-importanza Ii nghatat lil dawn l- ghanijiet ma kenitx dejjem I-istess fi hdan I-Unjoni Ewropea. Huwa car Ii, ghall-bidu tieghu, il-Progett Ewropew kien intiz bhala progett strettament ekonomiku fejn I-element socjali kellu jsib postu wahdu jew sahansitra jibqa' lura ghax seta' jtellef mit-twettiq ta' suq hieles. Illum, I-istrategija dwar il-politika socjali fl-Unjoni Ewropea nbidlet.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/21153
Appears in Collections:Scholarly Works - FacArtSoc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Politika Socjali ta l Unjoni Ewropea.PDF1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.