Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/24831
Title: IIhna tal-Maltin fid-dinja : x'futur hemm ghal rabtiet ta' kultura hajja u identita etnika
Authors: Frendo, Henry
Keywords: Group identity -- Malta
Immigrants -- Australia
Maltese -- Foreign countries
Issue Date: 2000
Publisher: Ministeru tal-Affarijiet Barranin, Malta
Citation: Frendo, H. (2000). IIhna tal-Maltin fid-dinja: x'futur hemm ghal rabtiet ta' kultura hajja u identita etnika. Convention of Leaders of Associations of Maltese Abroad and of Maltese Origin, Valletta. 119-133.
Abstract: Ftit wara I-wasla tieghi fl-Awstralja minn Papua New Guinea fl-1985, wara li qabel konl ghaddejt kwazi tlett snin fl-Egittu, din kienet il-mistoqsija li poggejt waqt tahdita Ii kont tajt lill-Maltese Literature Group fic-Centru Malta f'Parkville. Dak it-test ixxandar ftit wara fi tlett artikli fil-Maltese Herald li tohrog minn Sydney biI-hsieb li jqajjem kuxjenza dwar dan is-suggett profond u delikat. Qieghed nerga' nistagsi l-istess llum, f'kuntest differenti, u nissugerixxi xi mezzi ta' ghajnuna jew ahjar ta’ ajjut.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/24831
Appears in Collections:Scholarly Works - FacArtHis
Scholarly Works - InsMS

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IIlhna tal-Maltin fid-Dinja.PDF1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.