Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/29785
Title: San Gejtanu f’Malta : l-oriġini tad-devozzjoni lejn San Gejtanu f’Malta
Authors: Mercieca, Simon
Keywords: Parish Church of St. Cajetan (Ħamrun, Malta) -- History
Feasts, Religious -- Malta
Feast of St. Cajetan -- Malta -- Ħamrun
Issue Date: 2011
Publisher: Għaqda tal-Mużika San Gejtanu
Citation: Mercieca, S. (2011). San Gejtanu f’Malta : l-oriġini tad-devozzjoni lejn San Gejtanu f’Malta. Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun Festa 2011, 104 -106.
Abstract: Hafna qabel mal-Parrocca tal-Hamrun giet dedikata lil San Gejtanu, il-Qaddis tal-Providenza kien ilu meqjum fl-ltalja partikolarment f'Napli fejn hadem ghal snin shah u anke miet f'din il-belt. Fil-fatt il-qima lejh bdiet hekk kif ftit tas-snin wara mewtu fis-7 ta' Awwissu 1547, San Gejtamu gie dikjarat Beatu fl-1629 mill·Papa Urbanu VIII u fl-1671 gie dikjarat Qaddis mill-Papa Klement X. Ma ghaddiex wisq zmien Ii d-devozzjoni lejh ma waslitx ukoll f'Malta Ii kienet ghadha taht iI-hakma tal-Kavallieri ta' San Gwann il-Ghammiedi u beda jigi meqjum f'ghadd ta' nhawi mxerrda ma' gziritna fosthom fil-Belt Valletta, iz-Zejtun u Bormla. Dr. Simon Mercieca, Ii s-sena I-ohra kiteb l-artiklu dwar priedka Ii kienet saret mis-seminarista zaghzugh Fortunato Panzavecchia (1796-1855) fil-knisja ta' San Pawl, il-Belt Valletta, ghogbu jaghtina artiklu iehor din id-darba dwar kif u meta bdiet id-devozzjoni lejn il-Qaddis Patrun tal-Hamrun u partikolarment tal-Ghaqda Muzikali taghna. Dan it-taghrif ghandu jkun ta' interess ghal kull mill ihobb isir jaf aktar dwar San Gejtanu Ii huwa tant ghaziz ghalina.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/29785
Appears in Collections:Scholarly Works - FacArtHis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
San_Gejtanu_f’Malta_l-oriġini_tad-devozzjoni_lejn_San_Gejtanu_f’Malta_2011.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.