Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/29794
Title: 1783 : is-sena li fiha l-festa ta’ San Gejtanu saret festa obbligatorja fid-Djocesi ta’ Malta u ta’ Ghawdex
Authors: Mercieca, Simon
Keywords: Parish Church of St. Cajetan (Ħamrun, Malta) -- History
Feasts, Religious -- Malta -- History
Feast of St. Cajetan -- Malta -- Ħamrun
Issue Date: 2012
Publisher: Għaqda tal-Mużika San Gejtanu, Ħamrun
Citation: Mercieca, S. (2012). 1783 : is-sena li fiha l-festa ta’ San Gejtanu saret festa obbligatorja fid-Djoċesi ta’ Malta u ta’ Għawdex. Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun Festa 2012, 57-59.
Abstract: Grazzi ghall-ghajnuna tas-Sur Lorenzo Zahra, illum se nikteb dwar dokument zghir izda ta importanza u sinjifikat kbir fl-izvilupp tac-celebrazzjoni tal-festa ta' San Gejtanu gewwa Malta. Il-qima lejn dan il-Qaddis gewwa pajjizna bdiet qabel mal-istess Gejtanu kien dikjarat qaddis, jigifieri tmur lurea ghal meta huwa kien dikjarat Beatu fl-1621 u immedjatement wara beda jkun meqjum fuq l-artali ta numru ta' knejjs gewwa Malta specjalment dawk madwar il-Port il-Kbir. Dan jixhduh l-artali gewwa l-Knisja tal-Immakulata Kuncizzjoni ta' Bormla, dik ta' San Pawl fil-Belt Valletta, u ta' San Lawrenz fil-Birgu. Sahansitra kienet anke nbiet kappella ghalih fir-Ramla taz-Zejtun.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/29794
Appears in Collections:Scholarly Works - FacArtHisItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.