Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/30036
Title: Gerald Strickland progressiv tal-apparenza?
Authors: Mercieca, Simon
Keywords: Books -- Reviews
Malta -- History -- British occupation, 1800-1964
Strickland, Gerald, Baron, 1861-1940
Biography
Issue Date: 2014
Publisher: Stamperija Indipendenza
Citation: Mercieca, S. (2014, June 1). Gerald Strickland progressiv tal-apparenza? Il-Mument, pp. 30-31.
Abstract: Dan il-ktieb isegwi b'dettall I-istorja ta' Malta ghal perjodu qasir ta' tliet snin, jigifieri bejn l-1929 u l-1932, snin Ii kienu mqanqla sew f'pajjizna izda kienu wkoll is-snin Ii se jimmarkaw b'mod definittiv l-izvilupp politiku ta' Malta. L-awtur jiltaq I-analizi tieghu mil-Ienti kritika tax-xjenza politika, qasam ta' studju Ii juza kriterji simili izda mhux ghalkollox I-istess ta' dawk uzati mill-istorici. Biss forsi haga importanti Ii sehhet u din izzid fil-valur storiku u analitiku ta' dan iI-ktieb, hu I-fatt Ii ghadda hafna snin minn meta dan I-istudju gie pprezentat bhala tezi fl- Universita Kattolika ta' Milan ghal meta gie ppubblikat.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/30036
Appears in Collections:Scholarly Works - FacArtHis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gerald_Strickland_progressiv_tal-apparenza_2014.pdf250.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.