Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/32498
Title: Lehen il-Malti (1966) - Ghadd 10
Authors: Ghaqda tal-Malti (Universita')
Keywords: Maltese literature -- Periodicals
Maltese poetry -- Periodicals
Issue Date: 1966
Publisher: Ghaqda tal-Malti
Citation: Ghaqda tal-Malti (Universita'). (1966). Lehen il-Malti : issue 10 : 1966
Abstract: The annual review of the student union, the Maltese Association - University. Lehen il-Malti includes a variety of poetic works, as well as academic studies and transcription work. Contents: Editorjal : Koltura nazzjonali - Hela by G. Aquilina - Taghrif etimologiku-grammatikali fuq il-verb 'emmen' by J. Zammit Mangion - Lill-qamar by T. Cini - L-1 ta' Novembru 19- by Gov. Bonnici - Qawmien ir-Rebbiegha by T. Cini - Ix-xitan by K. Vassallo - Fil-mewt tat-tfajjel by Emm. Mifsud - Fuq xbieha li hemm fuq qabar by Gov. L. Bonnici - Fuq qabar by G. Aquilina - Zjara f'Wied il-Lunzjata, Ghawdex, Kellimni fuq imhabbtek, Ghajnejja biss ghalik, Jien hdejk zaghzugh mill-gdid, Ghajnejk dejjem jidhkuli and Ghaliex by A. Cremona - Milied by Bernard Mallia - Ghall-qabar by Guzepp Abela - Twemmin by J. Camilleri - Dhul u hrug by V. Fenech - 'Il min ser niehu? by Guzepp Abela - Dieq and Il-hakem by Joseph Cremona - Saqajn imberrhin by Anton Agius Muscat - Ix-xemx by Charles Vella - Zieda ta' kliem u tifsir by G. Cassar Pullicino - Korrispondenza bejn l-ghaqda tal-Malti (Universita') u l-awtoritajiet universitarji sabiex l-ilsien Malti jkun maghruf bhala lsien ufficjali fl-Universita'
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/32498
Appears in Collections:Lehen il-Malti (1966) - Ghadd 10
Lehen il-Malti (1966) - Ghadd 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen Il-Malti 1966 Ghadd 10.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.