Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/32780
Title: 70 sena minn weghda Ii saret realta
Authors: Mument
Keywords: Feast of St. Anne -- Malta -- Marsascala -- History
Catholics -- Religious life -- Malta
Catholics -- Religious identity -- History -- 20th century
Votive offerings -- Malta -- Marsascala
World War, 1939-1945 -- Malta
Issue Date: 2017-01-01
Publisher: Media.Link Communications
Citation: Mument (2017, January 1). 70 sena minn weghda Ii saret realta. Mument, pp. 29.
Abstract: Wied il-Ghajn ifakkar is-sebghin anniversarju mill-wasla tal-vara ta’ Sant’Anna. Storikament, dan ir-rahal kien abitat minn sajjieda, rahhala u haddiema tat-tarzna u fl-istagun sajfi kien jintuza bhala villeggjatura. Wara l-perjodu tal-gwerra, Dun Tarcis Agius, Vigarju Kurat ta’ Wied il-Ghajn, tela’ l-Italja biex jordna din il-vara mill-provincja ta’ Bolzano. Din il-vara saret bhala weghda ta’ certu wiehed Spiru Vella, li jekk uliedu jsalvaw mill-gwerra, ihallas l-ispejjez kollha biex tinhadem vara titulari ghal dan ir-rahal. Lejn l-ahhar tas-snin erbghin fis-seklu dsatax, din il-vara waslet f’Wied il-Ghajn u sena wara li ngiebet, inhadem pedestall indurat, fl-istess stabbiliment fejn inhadmet il-vara.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/32780
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Mument 1-1-17 70 sena minn wegħda li saret realtà.pdf
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.