Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/32867
Title: L-Agenzija ghall-Performing Right Society f'Malta ... il-biza' mill-'Faxxisti ta' Mussolini u I-moviment tal-Italia Irredente
Authors: D'Anastas, Noel
Keywords: Copyright -- Performing rights -- Great Britain
Societa Italiana degli Autori ed Editori
Copyright -- Malta -- History
Performing Rights Society (Malta)
Issue Date: 2016-12-18
Publisher: Media.Link Communications
Citation: D'Anastas, Noel. (2016, December 18). L-Agenzija ghall-Performing Right Society f'Malta ... il-biza' mill-'Faxxisti ta' Mussolini u I-moviment tal-Italia Irredente. Mument, pp. 28-29.
Abstract: Il-Performing Right Society (P.R.S) ilha zmien twil taqdi l-funzjoni taghha f’Malta rigward id-drittijiet tal-awtur. Tissemma grajja fil-bidu tan-snin tletin tas-seklu ghoxrin meta nqala’ incident Faxxist fil-Belt li spiccat ukoll tinfiltra fl-ispettru tal-muzika dwar il-ftehim li kien hemm bejn il-P.R.S ta’ Londra u s-Societa Italiana degli Autori ed Editori. Biex iI-klima fir-rigward tad-drittijiet tal-awtur ma tkomplix iddarras il-kolonjalisti, kien gie deciz li l-P.R.S. twarrab l-agenzija Taljana u tahtar agent Ii joghgob il-Gvernatur u lil shabu. Hatchman tal-P.R.S jikteb lil Bigg tal-Ufficcju Kolonjali u jghidlu li kienu f’kuntatt mal-Agenzija Taljana biex l-agenzija Maltija tkun trasferita ghall-P.R.S. Hatchman jghidlu li s-Societa Italiana kienet innominat lil Niccolo Delia, li fi kliem l-Inglizi dan kien meqjus bhala persuna perikoluza ghax kien imdahhal sew fil-politika. Min-naha taghhom, il-P.R.S hattret lil Albert Victor Mallia bhala l-agent taghhom ghaliex l-Inglizi riedu lil xi hadd ferventi favur il-politika taghhom. Bil-hatra ta’ Mallia, il-P.R.S kienet temmet il-hidma mas-Societa Italiana u issa kellha kontroll dirett tal-amministrazzjoni tad-drittijiet tal-awtur f’Malta.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/32867
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMltItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.