Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/32945
Title: Qed issir hidma biex ikun salvat dak Ii baqa' u anki jizdied bhala attrazzjoni turistika u n-nies tal-Iokal
Authors: Miceli, Raymond
Keywords: Villa Frere (Pieta, Malta)
Hookham Frere, John, 1769-1846
Friends of Villa Frere (Malta)
Archaeology and history -- Malta -- Pieta
Malta -- History -- Restoration
Archaeology and history -- Malta -- 19th century
Issue Date: 2017-06-06
Publisher: Media.Link Communications
Citation: Miceli, Raymond. (2017, June 6). Qed issir hidma biex ikun salvat dak Ii baqa' u anki jizdied bhala attrazzjoni turistika u n-nies tal-Iokal. Nazzjon, pp. 18.
Abstract: Villa Frere, illum mdawra bil-bini tal-Imsida u Tal-Pieta, kien bnieha John Hookham Frere fl-1836. Ghall-bidu Hookham mar joqghod f’Casa Correa fejn illum hemm il-Kullegg San Albert il-Kbir, il-Belt sakemm xtara art imdaqqsa f’Tal-Pieta biex seta’ jibni din il-villa. Sakemm inbniet il-villa, Hookham u familtu marru joqoghdu San Anton bhala mistiedna tal-Gvernatur. Il-gnien beda jitnaqqar bil-mod il-mod meta kompla jizviluppa l-isptar San Luqa u xi bini iehor fil-madwar. Kemm Hookham u kemm dawk li kienu jabitaw hemmhekk kienu jaghtu access ghall-gnien lil dawk il-persuni li xtaqu jzuruh. Fl-2008, il-post beda jitqies bhala monument nazzjonali wara li hareg l-avviz legali tal-MEPA. Il-Perit Edward Said, fl-2012, hareg bl-idea li jwaqqfu l-NGO Friends of Villa Frere biex jirrestawraw fil-parti tal-gnien li hi propjeta tal-Gvern. Illum partijiet mill-post qed iservi bhala muzew zghir fejn hemm xi dokumentazzjonijiet u anki xi materjal li nstab fil-gnien.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/32945
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCASHArcItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.