Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/32970
Title: Mons. Salv Grima: Sacerdot generuz u ta' spiritwalita profonda, b'devozzjoni kbira Iejn I-Ewkaristija
Authors: Buttigieg, Charles
Keywords: Grima, Salvatore, 1909-1990 -- Biographies
Dar tal-Kleru (Birkirkara, Malta)
Priesthood, Catholic Church
Qaddejja tac-Cenaklu -- Malta
Issue Date: 2015-12-11
Publisher: Media.Link Communications
Citation: Buttigieg, Charles. (2015, December 11). Mons. Salv Grima: Sacerdot generuz u ta' spiritwalita profonda, b'devozzjoni kbira Iejn I-Ewkaristija. Nazzjon, pp. 20-21.
Abstract: Monsinjur Salvatore Grima, li twieled fl-1909 jibqa’ maghruf ghall-imhabba profonda tieghu ghall-Ewkaristija u ghall-ghozza kbira li kellu ghas-sacerdozju, li ispiratu biex jibni d-Dar tal-Kleru u jifforma “Il-Qaddejja tac-Cenaklu.” Grima mar jistudja l-Filosofija u t-Teologija fl-Universita Gregorjana f’Ruma. Gie ordnat sacerdot fl-1933 u l-ordinazzjoni tieghu saret fil-kappella tas-Sorijiet Benedittini fl-Imdina. Beda jghallem ir-Religjon fis-Seminarju Minuri u wara sar Vici Rettur. Sar Professur tal-Logika u l-Filosofija fl-Universita Rjali ta’ Malta. Fl-1958 ifforma ghaqda femminili originarjament bil-karizma partikolari ta’ talb ghall-qdusija tas-sacerdoti u ghall-vokazzjonijiet. L-Avukat Pace, ceda t-68 sena cens li kien baqaghlu lill-Arcisqof Gonzi biex fuq l-art koncernata jinbena Seminarju inkella xi Opra ta’ Beneficenza fil-limiti ta’ Fleur-de-Lys u Birkirkara. Id-Dar tal-Kleru nbniet u nghatat l-isem ta’ Christus Sacerdos filwaqt li bdiet topera fl-1964. Apparti minn hekk hames xebbiet membri tal-ghaqda fid-Dar tal-Kleru saru maghrufin Qaddejja tac-Cenaklu ghax riedu joffru hajjithom biex jiehdu hsieb is-sacerdoti residenti fid-Dar. Bejn l-1957 u l-1959 kien Direttur Spiritwali fis-Seminarju Magguri u wkoll Delegat ghas-sorijiet kollha f’Malta. Fl-1990, Mons.Grima halla din id-dinja fl-eta ta’ 80 sena wara li kien rikoverat fid-Dar tal-Kleru mill-1984. Fl-2015 tfakkru l-106 sena mit-twelid u l-25 sena mill-mewt ta’ Mons.Grima fil-Knisja Parrokkjali taz-Zejtun.
Description: Mons. Salv Grima: L-imhabba ghas-sacerdoti, I-izjed dawk anzjani u wehidhom, heggitu jibni d-Dar tal-Kleru -
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/32970
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
In-Nazzjon 11-12-15 Mons. Salv Grima.pdf
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.