Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/33217
Title: 39 Sena mill-Qtil ta' Karen Grech: II-'palm print' tibqa' I-element krucjali Ii tista' tiddetermina I-qattiel
Authors: Borg, Dione
Keywords: Mail bombings -- Malta
Grech, Karen, 1962-1977 -- Assassination
Grech, Edwin S., 1928- . -- Assassination attempt, 1977
Political crimes and offenses -- Malta -- History -- 20th century
Issue Date: 2016-12-28
Publisher: Media.Link Communications
Citation: Borg, Dione. (2016, December 28). 39 Sena mill-Qtil ta' Karen Grech: II-'palm print' tibqa' I-element krucjali Ii tista' tiddetermina I-qattiel. Nazzjon, pp. 9
Abstract: Fit-28 ta’ Dicembru 2016, tfakkar gheluq id-disa’ u tletin sena mill-mewt ta’ Karen Grech, li nqatlet b’ittra bomba. Il-kaz ta’ Karen Grech hu wiehed mill-kazi ta’ qtil li ghadhom ma ssolvewx f’Malta. Kien zmien il-Milied u peress li missierha kien jircievi hafna ittri u rigali tal-Milied, l-ulied kienu jkunu herqanin biex jifthuhom. Ghalhekk kienet Karen li fethet l-ittra u hadet f’idejha. Fl-istess hin li ntbaghtet ittra bomba lis-Sur Edwin Grech, intbaghtet ukoll lit-Tabib Paul Chetcuti Caruana izda din l-ittra bomba ma haditx. Hafna jirreletaw dawn l-ittri bombi mal-istrajk tat-tobba ghad li m’hemm l-ebda prova forensika li tghaqqadhom flimkien.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/33217
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMltItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.