Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/33498
Title: Pajjizna fuq il-Mappa tad-Dinja
Authors: Micallef Stafrace, Joe
Keywords: Mintoff, Dom, 1916-2012
Political Science -- Malta -- History
Malta Labour Party
Partit Laburista (Malta)
Prime ministers -- Malta
Republic Day, 1974
Freedom Day, 1979
Independence Day, 1964
Malta -- Politics and government -- History -- 20th century
Right and left (Political science) -- Malta
Issue Date: 2016-08-07
Publisher: Union Print Co.
Citation: Micallef Stafrace, Joe. (2016, August 7). Pajjizna fuq il-Mappa tad-Dinja. Torca, pp. 12.
Abstract: Dom Mintoff hu wiehed mill-iktar persuni li bhala personagg politiku Malti pogga isem pajjizna fuq il-mappa tad-dinja. Mintoff tela’ fil-Gvern fl-1971 u kien pront mar Londra biex igib il-flus halli Malta jkollha biex tghix meta l-Inglizi jitilqu minn pajjizna. Bhala kap ta’ partit, Mintoff kien jirraguna li ma kellux bzonn il-permess tal-Inglizi jew tal-Amerikani biex jinnegozja ma’ pajjizi ohra bhac-Cina. Mintoff ried ukoll Gvernatur Generali Malti u mhux barrani u b’hekk inhatar Sir Anthony Mamo. Mamo kien l-ahhar Gvernatur Generali u l-uniku Malti li kien f’din il-kariga, biex imbaghad sar l-ewwel President tar-Repubblika ta’ Malta. Il-ftehim dwar id-difiza ntemm fil-31 ta’ Marzu, meta rajna l-H.M.S. London tohrog mill-Port il-Kbir bl-ahhar personnel tas-Servizzi Inglizi fuqha. Ix-Xellug f’Malta kien dak li gab l-ewwel servizzi socjali fil-pajjiz.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/33498
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPSPIPAMal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-Torċa 7-8-16 Pajjiżna fuq il-mappa tad-dinja.pdf
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.