Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/33836
Title: Moses Gatt u hidmietu b'risq il-haddiem Malti
Authors: Fenech, Salvu
Keywords: Gatt, Moses, 1896-1968 -- Biography
Malta Labour Party
Partit Laburista (Malta)
Malta Workers Party
General Workers Union
Political Science -- Malta -- History
Socialist International
Malta Trade Unions
Malta Government Workers’ Union
Labor union members -- Malta
Labor unions -- Malta
Socialism -- Malta -- History -- 20th century
Constitutional Party (Malta)
Issue Date: 2016-11-13
Publisher: Union Print Co.
Citation: Fenech, S. (2016, November 13). Moses Gatt u Hidmietu b'Risq il-Haddiem Malti. Torca, pp. 30-31.
Abstract: Ghalkemm Moses Gatt qatt ma hareg ghall-politika, tista’ tghid li kien intiz sew fl-amministrazzjoni tal-partit u fil-hidma tal-Gvern Laburista. Kien militanti fil-qasam tal-ghaqdiet tal-haddiema bhall-Malta Government Workers’ Union u fl-1943 waqqaf il-General Workers’ Union. Ghal xi zmien serva wkoll bhala President tal-Malta Trade Unions. Moses Gatt u Censu Bugeja (ta’ Parigi) kienu hbieb u attivi fil-partit sa mis-Snin Ghoxrin filwaqt li baqghu f’kuntatt bil-kitba anke wara l-ahhar gwerra. Fl-1944, Moses gie elett bhala Vici President tal-partit kif gie rikostruwit u li issa, kien gie ufficjalment imsemmi bhala Malta Labour Party. Wara r-rebha Laburista fl-elezzjoni, Moses Gatt gie elett President tal-Ezekuttiv Nazzjonali tal-partit. Moses kien jemmen fis-sistema ta’ taxxa fuq l-art. Dan il-hsieb kien jinkorpora l-idea li l-art hi l-gid komuni tal-poplu u l-gid li johrog mill-art ghandu jkun jappartjeni lill-poplu kollu. Fil-librerija tieghu Moses kellu abbozz tal-ewwel bandiera tal-Partit tal-Haddiema. L-abbozz kien jikkonsisti f’simbolu ta’ raġel b’mazza f’idu fuq sfond tal-bandiera Maltija. Gatt kellu konnessjonijiet ma’ mexxejja fil-qasam tat-trade unions u tal-Labour Party fl-Ingilterra.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/33836
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPSPIPAMal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-Torċa 13-11-16 Moses Gatt u Ħidmietu b'Risq il-Ħaddiem Malti.pdf
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.