Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/33946
Title: L-istatwa tar-redentur tal-Isla se tigi restawrata...il-purcissjoni tal-weghda f'Gunju tigi mhassra
Authors: Torca
Keywords: Collegiate Basilica of the Nativity of Mary (Senglea, Malta)
Church of the Holy Cross (Senglea, Malta)
Sculpture -- Conservation and restoration -- Malta -- Senglea
Christian art and symbolism -- Malta -- Senglea
European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations
Jesus Christ -- Passion -- Art
Processions, Religious -- Malta -- Senglea
Redemption -- Catholic Church
Atelier Del Restauro (Firm)
Heritage Malta. Diagnostic Scientific Laboratories
Christ the Redeemer (Senglea, Malta) -- Processional statues -- Conservation and restoration
Processional statues -- Malta -- Senglea
Issue Date: 2017-03-12
Publisher: Union Print Co.
Citation: Torca. (2017, March 12). L-istatwa tar-redentur tal-Isla se tigi restawrata...il-purcissjoni tal-weghda f'Gunju tigi mhassra. Torca, pp. 30-31.
Abstract: Fl-2017, il-purcissjoni bir-Redentur fl-Isla ma saritx minhabba li l-istatwa giet irrestawrata. Ir-restawr baqa’ sejjer sa Frar 2018. F’Settembru 2014, il-Kapitlu tal-Kolleggjata tal-Isla qabbad lid-diretturi tal-kumpanija Atelier Del Restauro biex jaraw l-istat tal-istatwa tar-Redentur, li tinsab fl-Oratorju tas-Salib Imqaddes magenb il-Bazilika tal-Vitorja. L-istatwa hi fost l-eqdem u l-iktar meqjuma f’Malta u meqjusa bhala xbieha mirakoluza minn bosta Insara lokali. Sar studju intensiv permezz ta’ dokumentazzjoni u investigazzjonijiet xjentifici. L-istudju kien iffokat b’mod partikolari fuq il-mod kif inbniet l-istruttura gewwiena tal-istatwa. Atelier del Restauro avvicinat lill-Heritage Malta Diagnostic Scientific Laboratories biex isir studju ta’ raggi X-ray biex tispezzjona fid-dettall l-iktar partijiet importanti tal-istatwa. Il-progett mexa fuq il-gwida tal-principji etici ghall-protezzjoni u preservazzjoni ta’ xoghlijiet artistici tal-European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations’ code of ethics.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/33946
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAScu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-Torċa 12-3-17 L-istatwa tar-redentur tal-isla se tiġi restawrata.pdf
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.