Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34739
Title: Ruzar Briffa: F'gheluq l-40 sena minn mewtu
Authors: Saliba, Paul
Keywords: Briffa, Ruzar, 1906-1963 -- Biography
Briffa, Ruzar, 1906-1963 -- Anniversaries, etc.
Lehen il-Malti
Ghaqda tal-Malti
Dermatologists -- Malta -- Biography
Bonnici, Ġużè, 1907-1940
Poets, Maltese -- 20th century -- Biography
Friggieri, Oliver, 1947-2020. Hajja ta' Ruzar Briffa
Ropa, Laurent, 1891-1967
Pellegrini, Vincenzo Maria, 1911-1997
Curmi, Giovanni, 1900-1973
Arberry, Arthur John, 1905-1969
Briffa, Ruzar, 1906-1963. Gens il-Malti
Lehen is-Sewwa
Pronostku
Malti
Issue Date: 2003-02-15
Publisher: Lehen Newspaper Publishers
Citation: Saliba, Paul. (2003, February 15). Ruzar Briffa: F'gheluq l-40 sena minn mewtu. Lehen is-Sewwa, p. 13.
Abstract: Ruzar Briffa twieled il-Belt fl-1906. Qabad il-kors tax-xjenza fl-Universita Rjali ta’ Malta u fl-1928 kiseb id-diploma ta’ spizjar u l-grad ta’ Baccillier fix-Xjenza. Fl-1931 ha l-lawrja ta’ tabib. Flimkien ma’ siehbu, Guze Bonnici waqqaf l-Ghaqda tal-Malti u kien l-ewwel president taghha. Kien ukoll l-ewwel editur tar-rivista “Lehen il-Malti.” Briffa kien l-aqwa specjalista fil-mard tal-gilda ta’ dak iz-zmien. Briffa mhux biss kien jikkurahom b’sabar kbir u b’gentilezza, izda kien jithabbeb maghhom minhabba li fehem li dawn il-morda kienu jhossuhom ukoll michuda u mkeccija mis-socjeta. Fl-1961, hareg f’gabra wahda l-poeziji tieghu. Hafna mill-poeziji tieghu kienu tradotti bil-Franciz minn Laurent Ropa, bit-Taljan minn Curmi u Pellegrini u bl-Ingliz minn Arberry tal-Universita ta’ Cambridge. Briffa miet fl-1963 fl-eta ta’ 57 sena.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/34739
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCL&LMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leħen is-Sewwa 15-2-03 Ruzar Briffa - F'Gheluq l-40 Sena Minn Mewtu.pdf
  Restricted Access
399.72 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.