Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34744
Title: Il-festa tal-Irxoxt: il-Belt Valletta u l-Kottonera
Authors: Kullħadd
Keywords: Paschal triduum -- Malta
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Jesus Christ -- Iconography
Fratellanza tal-Kuncizzjoni (Cospicua, Malta)
Jesus Christ -- Resurrection
Processional statues -- Malta -- Cospicua
Processional statues -- Malta -- Valletta
Processional statues -- Malta -- Vittoriosa
Psaila, Salvatore, 1798-1871
World War, 1939-1945 -- Malta
Porsella-Flores, Guze, 1886-1963
Issue Date: 2018-04-01
Publisher: Partit Laburista
Citation: Kullhadd. (2018, April 1). Il-festa tal-Irxoxt: il-Belt Valletta u l-Kottonera. Kullhadd, pp. 14-15.
Abstract: F’Malta, l-Ghid il-Kbir hu kkaratterizzat mill-purcissjonijiet bl-istatwi tal-Irxoxt. Fost dawk b’gheruq antiki, insibu l-purcissjonijiet fil-Kottonera fejn l-istennija tkun ghall-girjiet tradizzjonali. Il-purcissjonijiet tal-Irxoxt infirxu sew fl-ahhar 30 sena imma l-gheruq taghhom imorru lura ghal zmien il-Kavallieri ta’ San Gwann, fil-Belt. Jinghad li l-eqdem purcissjoni hi wahda li ma ghadhiex issir u kienet tohrog minghand il-Frangiskani Konventwali ta’ Triq ir-Repubblika. Id-devozzjoni antika lejn il-festa ta’ Kristu Rxoxt inzerghet fil-Birgu mill-Griegi li meta waslu Malta mal-Kavallieri, l-ewwel ma kienu jghixu kienu f’din il-belt. Fl-1936 il-Koncilju Regjonali ta’ Malta ddecieda li l-purcissjonijiet tal-Irxoxt isiru biss nhar il-Hadd il-Ghid. Ghal xi zmien fis-seklu 18 il-purcissjoni bdiet tohrog wara nofsillejl nhar Sibt il-Ghid, izda l-Isqof Labini ordna li din it-tradizzjoni tieqaf. Drawwa ohra li kienet komuni fit-tlitt ibliet tal-Kottonera kienet li mad-daqq tal-Glorja ghadd ta’ zghazagh kienu jaqbzu l-bahar u jghumu l-ewwel ghawma. L-istatwi tal-Irxoxt ivarjaw fl-ikonografija b’uhud ghandhom biss il-figura ta’ Kristu rebbieh. Ohrajn bhal dik tal-parrocca ta’ San Gorg f’Hal Qormi ma’ Kristu hemm zewg ghassiesa mbezzghin. L-unika fratellanza li ghandna f’Malta relatata mal-Irxoxt twaqqfet fl-1659 fil-Knisja tal-Madonna tad-Damaxxena fil-Belt. Skont l-istoriku Porsella Flores, kienu l-Bormlizi l-ewwel li wara l-ahhar gwerra regghu introducew f’pajjizna t-tradizzjoni tal-giri bl-Irxoxt.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/34744
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kullhadd_1-4-18_Il-Festa tal-Irxoxt il-Belt Valletta u l-Kottonera.pdf
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.