Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34745
Title: F'bini maestuz u f'nofs eluf ta' kotba
Authors: Spiteri, Charles B.
Falzon, Cheryl
Keywords: National Library of Malta (Valletta, Malta)
Rohan de Polduc, Emmanuel de, 1725-1797
Sengle, Claude de la, 1494-1557
Agius de Soldanis, Gio Pietro Francesco, 1712-1770
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Malta -- History -- British occupation, 1800-1964
Guerin de Tencin, Jean-Louis, -1766.
Navarro, Gioacchino, 1748-1813
National libraries -- Malta -- Valletta
Librarians -- Malta
Book collecting -- Malta
Manuscripts -- Malta
Periodicals
Newspapers -- Malta -- History
Issue Date: 2018-04-15
Publisher: Partit Laburista
Citation: Spiteri, C. B. & Falzon, C. (2018, April 15). F'bini maestuz u f'nofs eluf ta' kotba. Kullhadd, pp. 14-15.
Abstract: Bhala kollezzjoni, il-Biblijoteka, taf il-bidu taghha lill-Gran Mastru de la Sengle. Hu kien hareg digriet li permezz tieghu ordna li l-kotba kollha li jkunu hallew il-kavallieri mejtin kellhom jigu depozitati fit-Tezor Komuni tal-Ordni. De Tencin beda bil-kollezzjoni privata tieghu, li kienet tinkludi ghadd ta’ kotba rari. Meta miet il-Kardinal Portocarrero, de Tencin xtara l-kollezzjoni tieghu mit-Tezor tal-Ordni u ghaqqadha ma’ tieghu. B’dawn iz-zewg kollezzjonijiet bdiet l-ewwel Biblijoteka Pubblika. Agius de Soldanis kien l-ewwel biblijotekarju u beda jghix fil-Biblijoteka stess. Wara de Soldanis, ha t-tmexxija l-Abate Gioacchino Navarro. De Rohan ha hsieb biex jibni binja gdida apposta biex tkun tista’ tilqa’ l-kollezzjoni li baqghet tizdied. Il-Biblijoteka Nazzjonali ta’ Malta takkwista, tikkataloga u tippreserva kotba stampati kif ukoll manuskritti, perjodici u gurnali li johorgu f’Malta. L-Inglizi bdew jahsbu ghall-garr tal-kotba mill-Forfantone ghall-bini l-gdid li kien ilu li tlesta iktar minn 10 snin. Fl-2009, il-Biblijoteka nediet programm ta’ digitalizzazzjoni tal-materjal taghha biex timmodernizza l-facilitajiet li toffri lir-ricerkaturi u lill-pubbliku.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/34745
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCLSBoo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kullhadd_15-4-18_F'bini maestuz u f'nofs eluf ta' kotba.pdf
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.