Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34757
Title: Manwel Pace u Carmelo Mifsud Bonnici: l-innu Laburista u l-innu Nazzjonalista: zewg partiti - familja wahda
Authors: Torca
Authors: Friggieri, Oliver
Keywords: Malta Labour Party
Partit Laburista (Malta)
Partit Nazzjonalista (Malta)
Political Science -- Malta -- History
Right and left (Political science) -- Malta -- History
Right and left (Political science) in music
Pace, Manwel, 1898-1975
Mifsud Bonnici, Carmelo, 1897-1948
Gross, 1897-1948
Maltese language -- History -- Language question, 1880-1934
Lyricists -- Malta
Issue Date: 2017-12-31
Publisher: Union Print Co.
Citation: Friggieri, Oliver. (2017, December 31). Manwel Pace u Carmelo Mifsud Bonnici: l-innu Laburista u l-innu Nazzjonalista: zewg partiti - familja wahda. Torca, pp. 20-21.
Abstract: L-istorja tal-kliem tal-innijiet taz-zewg partiti politici hi mimlija kuntrasti, anke jekk fl-ahhar mill-ahhar kien il-kunsens matur li wassal biex it-tnejn qasmu bejniethom il-gieh ta’ stat indipendenti u repubblikan. Il-versi taz-zewg innijiet ghandhom storja kif ukoll kontenut li jressquhom lejn xulxin, bhalma hemm bejniethom il-kuntrasti li jaghzlu liz-zewg partiti. Manwel Pace hu l-isem ta’ poeta qadim, tipiku tal-kitba tal-ewwel nofs tas-seklu ghoxrin sas-snin sittin. Joseph Pace, iben Manwel Pace, gabar il-poeziji ta’ missieru fi ktieb ‘Tliet Gawhriet.’ Dan l-isem ittiehed mill-ewwel vers tal-poezija “Din l-art helwa” li tigbor fiha t-tliet oqsma tematici t-twemmin Nisrani, il-lingwa Maltija u l-bandiera Maltija. L-innijiet taz-zewg partiti ewlenin fl-istorja politika ta’ Malta ghandhom il-versi taghhom miktubin minn zewg poeti minn Bormla u li huma mizzewgin lill-ahwa. Iz-zewg poeti kienu qeghdin jiktbu fi zmien il-Kwistjoni tal-Lingwa.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/34757
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPSPIPAMal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-Torca 31-12-2017 - L-innu laburista u l-innu nazzjonalista.pdf
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.