Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34763
Title: Il-bidu u l-izvilupp tal-purcissjoni tal-passjoni f'Malta
Authors: Galea Vella, Clifford
Keywords: Holy Week -- Malta
Palm Sunday
Good Friday sermons -- Malta
Collegiate Basilica of St. George (Victoria, Malta)
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Scicluna, Carmelo, Bishop of Malta, 1800-1888
Processions, Religious -- Catholic Church -- Malta -- Rabat
Processions, Religious -- Catholic Church -- Malta -- Valletta
Processions, Religious -- Catholic Church -- Malta -- Cospicua
Processions, Religious -- Catholic Church -- Malta -- Vittoriosa
Processions, Religious -- Catholic Church -- Malta -- Qormi
Palm Sunday -- Malta
Franciscans -- Malta
Processions, Religious -- Catholic Church -- Malta -- Gozo -- Zebbug
Processions, Religious -- Catholic Church -- Malta -- Zejtun
Processions, Religious -- Catholic Church -- Malta -- Mosta
Parish Church of St. Lawrence (Vittoriosa, Malta)
Processions, Religious -- Catholic Church -- Malta -- Victoria
Processions, Religious -- Catholic Church -- Malta -- Nadur
Issue Date: 2018-03-25
Publisher: Partit Laburista
Citation: Galea Vella, Clifford. (2018, March 25). Il-bidu u l-izvilupp tal-purcissjoni tal-passjoni f'Malta. Kullhadd, pp. 14-15.
Abstract: L-ewwel purcissjoni tal-Gimgha Mqaddsa saret gewwa r-Rabat bit-thabrik tal-Patrijiet Frangiskani. Ir-residenti tal-Imdina kienu gejjin u sejrin bhala messaggiera tal-gvern ghand ir-re ta’ Sqallija u hemm setghu jaraw b’ghajnejhom il-purcissjonijiet tal-Gimgha Mqaddsa u minn hawn bdew idahhlu dawn il-manifestazzjonijiet f’Malta. Wara r-Rabat, din il-manifestazzjoni sagra giet introdotta fil-Belt u l-Kottonera. Aktar tard bdew jinfirxu mal-irhula wkol, tant li llum insibu 22 lokalita li jorganizzaw din l-attivita. L-ewwel purcissjonijiet kienu jsiru tard billejl u kienu jsiru biss bl-istatwa ta’ Kristu mejjet. Fl-antik il-purcissjonijiet kienu semplici u devoti ghall-ahhar. Fuq quddiem kien ikun hemm ragel idoqq it-tanbur u iehor bil-fifra. L-unika purcissjoni li tfakkar il-mudell originali ta’ dak li kien isir qabel, hi dik li tohrog mill-Bazilika ta’ San Gorg Mrtri, fir-Rabat Ghawdex. Nafu wkoll li dawn il-purcissjonijiet mhux dejjem kienu jinhargu nhar il-Gimgha l-Kbira perezempju fHadd i-Palm kienet tohrog il-purcissjoni ta’ Hal Qormi. F-1879, l-Isqof Carmelo Scicluna ordna li l-purcissjonijiet kollha jsiru fil-jum tal-Gimgha l-Kbira. Biex l-okkazjoni tkun tassew solenni, jiehdu sehem ukoll il-baned tal-lokal.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/34763
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kullhadd 25-3-18 I-Bidu u l-Izvilupp tal-Purcissjoni tal-Passjoni f'Malta.pdf
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.