Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34800
Title: Dun Ludovik Mifsud Tommasi : liturgista qabel zmienu
Authors: Manicaro, Jesmond
Keywords: Mifsud Tommasi, Ludovico, 1796-1879 -- Biography
Cospicua (Malta) -- History -- 19th century
Collegiate Church of the Immaculate Conception (Cospicua, Malta)
Liturgies -- Translations into Maltese
Catholic Church -- Malta -- History -- 19th century
Issue Date: 2010
Publisher: Cospicua : Kumitat Festa Esterna ta' Marija Immakulata
Citation: Manicaro, J. (2010). Dun Ludovik Mifsud Tommasi - liturgista qabel zmienu. Programm tal-festa ta' Marija Immakulata, Belt Cospicua, festa 2010 : 425 sena Parroċċa, 1586-2011, 101-113
Abstract: Bosta huma l-artikIi Ii nkitbu f'dawn l-ahhar snin dwar Dun Ludovik Mifsud Tommasi, l-aktar meta fl-1996 saru celebrazzjonijiet biex ifakkru l-200 sena minn twelidu. Mhux l-intenzjoni tieghi Ii nelenka l-kitbiet kollha, imma nsemmi biss l-aktar importanti. Kull awtur pinga IiI Mifsud Tommasi bil-pinzell tieghu. Dun ludovik Mifsud Tommasi Minn tinteressah il-lingwa, fakkar IiI Mifsud Tommasi bhala kolonna tal-letteraturaMaltija; min ghandu ghal qalbu lill-belt ta' Bormla pprezenta IiI Dun Ludovik bhala kanonku tal-kolleggjata, donatur talinkwatru tal-kor u difensur tad-drittijiet tal-Bormlizi; min ihobb l-istorja ta' artna hareg ghad-dawl dokumenti Ii juru Ii Mifsud Tommasi kellu cans kbir Ii jsir isqof u rrifjuta. Jien ser inhares lejn Mifsud Tommasi bhala sacerdot Ii kien jifhem il-kobor tat-talb liturgiku u xtaq Ii l-poplu jduq mill-benna tieghu, haga Ii hafna rna setghux jaghmluha ghax dan it-talb kien bil-Latin. Ghalhekk f'dan l-artiklu, wara Ii naghti taghrif qasir dwar hajjet Mifsud Tommasi, ser nitkellem fuq dan l-aspett partikulari. Ser nipprezenta siitiet minn manuskritt Ii qatt rna gie ppubblikat. Dan il-manuskritt kien jinsab fil-kollezzjoni privata tas-Sur Guze Cassar Pullicino. Hafna kienu jahsbu Ii dan id-dokument intilef izda ghad hawn fotokopja tieghu li tinsab fil-librerija tieghi
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/34800
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dun Ludovik Mifsud Tommasi.pdf
  Restricted Access
772.98 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.