Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34885
Title: 400 sena Matrici
Authors: Zammit, Pawlu
Keywords: Cagliares, Baldassare, 1575-1633
Gregory, the Great, Saint, approximately 540-604
Parish Church of St. Catherine of Alexandria (Zejtun, Malta)
World War, 1939-1945 -- Malta
French Blockade, 1798-1800
Zejtun, Raid of, 1614
Ghaqda Banda Zejtun (Zejtun, Malta)
Church of St. Catherine of Alexandria, San Girgor (Zejtun, Malta)
Issue Date: 2016-11-11
Publisher: Union Print Co.
Citation: Zammit, Pawlu. (2016, November 11). 400 sena Matrici. Orizzont, p. 25.
Abstract: Fl-2016, iz-Zejtun fakkar l-400 sena anniversarju minn meta l-parrocca saret Matrici. Fl-1616, l-Isqof Baldassare Cagliares waqqaf il-parrocca ta’ Haz-Zabbar, li sa dak iz-zmien kienu ghadu jaghmel parti miz-Zejtun. Iz-Zejtun ilu parrocca mill-1436 u hareg mill-parrocca tal-Birgu. Ghalkemm fl-1436, fil-lista tal-parrocci tal-Isqof de Mello, il-parrocca taz-Zejtun kienet iddedikata lil Santa Katerina, illum hi maghrufa bhala ta’ San Girgor. F’din il-Knisja kienet issir festa ta’ San Girgor il-Kbir fit-12 ta’ Marzu. Insibu wkoll statwa tal-gebel ta’ San Girgor il-Kbir mahduma minn Salvu Dimech fl-1838. Il-knisja ghandha ghamla ta’ torri jew fortizza. Fil-fatt kienet ta’ kenn mill-attakki tal-Kursari.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/34885
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-Orizzont 11-11-16 400 sena matriċi.pdf
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.