Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35138
Title: Il-migja tal-patrijiet Karmelitani f'Malta
Authors: Duncan, Hermann
Keywords: Carmelites -- Malta
Church of the Annunciation (Rabat, Malta)
Charitable bequests -- Malta -- History
Charitable uses, trusts, and foundations -- Malta -- Rabat -- History
Religious trusts -- Malta -- Rabat -- History
Spiritual retreats -- Catholic Church
Carmelite Priory (Rabat, Malta)
Lunzjata (Rabat, Malta)
Dar tat-Talb Lunzjata (Rabat, Malta)
Issue Date: 2018-01-11
Publisher: Union Print Co.
Citation: Duncan, Herman. (2018, January 11). Il-migja tal-patrijiet Karmelitani f'Malta. Orizzont, p. 16.
Abstract: Fl-2018, il-Karmelitani ccelebraw 600 sena anniversarju mit-twaqqif tal-kunvent f'Malta. Il-Karmelitani telqu mill-Palestina minhabba l-attakki tal-Misilmin fis-seklu tlettax. B’hekk bdew ifittxu postijiet aktar siguri fl-Ewropa bhal Cipru u Sqallija. Ghalkemm hafna jqisu li l-Karmelitani kienu ilhom Malta mill-1418, xi studjuzi ohra jahsbu li dawn il-patrijiet kienu ga qeghdin Malti qabel din id-data. X’aktarx gew Malta wara t-talba li saritilhom mill-werrieta ta’ Margherita d’Aragona di Pellegrino. Din halliet fil-wirt taghha l-knisja tal-Lunzjata f’post barra mill-bini tar-Rabat tal-Imdina. Hi xtaqet li din il-knisja u kunvent jintuzaw minn xi ordni religjuza bl-obbligu li l-membri taghha jghidu kuljum il-Liturgija tas-Sighat. D’Aragona di Pellegrino halliet ukoll xi wirt bhal artijiet biex mid-dhul taghhom tkun mantnuta l-knisja. Illum dan il-kunvent u l-knisja jintuzaw bhala Dar ta’ Talb.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35138
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRPT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
l-orizzont 2018_01_11_Il-migija tal-patrijiet.pdf
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.