Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35141
Title: Patrick Holland, ragel tal-partit
Authors: Fenech, Salvu
Keywords: Partit Laburista (Malta)
Malta Labour Party
Malta -- History -- British occupation, 1800-1964
Political science -- Malta -- History -- 20th century
General Strike, Malta, 1958
Strikes and lockouts -- Malta -- History -- 20th century
Malta -- History -- Interdett, 1961-1969
International Union of Socialist Youth
International Union of Socialist Youth Congress (8th : 1966 : Austria)
Ministerial responsibility -- Malta
Malta -- Politics and government -- History -- 20th century
Holland, Patrick, 1934-1986
Issue Date: 2016-08-19
Publisher: Union Print Co.
Citation: Fenech, Salvu. (2016, August 19). Patrick Holland, ragel tal-partit. Orizzont, p. 15.
Abstract: Fl-2016, tfakkar it-tletin sena anniversarju mill-mewt ta’ Patrick Holland. Holland kien attiv fil-Partit Laburista u flimkien ma’ ohrajn waqqfu “Youth Movement” li wara sar maghruf bhala “Labour League of Youth.” Kien ikkontesta u rebah siggu fl-Ezekuttiv Nazzjonali tal-partit bil-hsieb uniku li jsahhah aktar l-organizzazzjoni tal-partit. Hu kien ha sehem fl-istrajk t’April 1958 u ta’ dan hallas il-prezz kiefer ta’ piena l-habs. Kellu impost fuqu l-interdett religjuz u ghaldaqstant ma setax jircievi s-sagramenti. Ha sehem f’diversi delegazzjonijiet li l-partit baghat barra minn Malta. Huwa attenda laqghat tas-Socialist International fejn spjega l-pjanijiet tal-Partit Laburista Malti kontra l-kolonjalizmu u l-atti antidemokratici tal-Knisja Kattolika f’Malta. Kien gie elett fl-1966 u fl-1971fl-elezzjoni generali. Wara l-elezzjoni generali tal-1976, inghata kariga bhala Ministru ghall-Kummerc u l-Industrija. Fl-1981 gie nnominat bhala Ministru tal-Investimenti tal-Poplu imma minhabba ragunijiet ta’ sahha rrizenja minn ministru izda baqa’ membru parlamentari.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35141
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPSPIPAMal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-Orizzont 19-8-16 Patrick holland, raġel tal-partit.pdf
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.