Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35298
Title: Il-knisja u l-monastero tas-Sorijiet Karmelitani Skalzi Bormla
Authors: Borg, Martin
Keywords: Cospicua (Malta) -- History
Discalced Carmelite Nuns -- Malta -- Cospicua -- History
St. Margaret's Monastery (Cospicua, Malta) -- History
Church of St. Margaret (Cospicua, Malta) -- History
Zahra, Francesco Vincenzo, 1710-1773. St. Margaret -- Criticism and interpretation
Alpheran de Bussan, Paul, Bishop of Malta, 1684-1757
Monasticism and religious orders for women -- Malta -- Cospicua -- History
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Cospicua (Malta) -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Issue Date: 2013
Publisher: Cospicua : Kumitat Festa Esterna ta' Marija Immakulata
Citation: Borg, M. (2013). Il-knisja u l-monastero tas-Sorijiet Karmelitani Skalzi Bormla. Programm tal-festa Marija Immakulata, Belt Cospicua, 2013, 127-131
Abstract: Fis-sena 1726, zewg Saeerdoti - Patri Anton Barbara u Dun Pietru Saliba - xtaqu jifthu Konservatorju bl-isem ta' Gesu u Marija ghal tfajIiet fqar Ii xtaqu jghixu fl-ispirtu ta' Santa Tereza ta' Gesu. Wara hafna tahbit irnexxielhomjikru dar ujghammruha b'dak Ii kien verament neeessarju. Fid-9 ta' Novembru tal-istess sena, bil-kunsens tal-Isqof ta' dak iz-zmien, Fra Gaspar Gori Mancini, seba' tfajliet inghaqdu f'din id-dar taht it-tmexxija ta' Madalena Purselli minn Bormla. Patri Anton u Dun Pietru baqghu jmexxu lil dawn it-tfajliet Ii malajr zdiedu fl-ghadd. Raw kif xtraw dar ohra u nifduhom sabiex ikollhom aktar kmamar. Din il-haga wkoll rna kenitx bizzejjed ghaIiex meta mar izurhom il-Gran Mastru Manwel de Vilhena ra bie-ear Ii kellhom Monn aktar spazju. Huwa ordna Ii jinbnew aktar kmamar biex ikunu jistghu jghixu ahjar. Qlub generuzi ohra, fosthom isSinjura Tereza Falzon Dorel Ii hallitilhom 7000 skud, ghenuhom biexjibnu I-Monasteru.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35298
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Knisja u l-Monasteru tas-Sorijiet Karmelitani Skalzi f'Bormla.pdf
  Restricted Access
689.86 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.