Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35614
Title: Lehen il-Malti (2015) - Ghadd 34
Authors: Ghaqda tal-Malti (Universita')
Keywords: Maltese language -- Periodicals
Maltese literature -- Periodicals
Authors, Maltese -- 20th century
Maltese drama -- 20th century
Issue Date: 2015
Publisher: Ghaqda tal-Malti
Citation: Ghaqda tal-Malti (Universita'). (2015). Lehen il-Malti : issue 34: 2015
Abstract: 'Leħen il-Malti' hu r-rivista ewlenija tal-Għaqda tal-Malti – Università. Din ir-rivista annwali tinkludi xoghlijiet poetici varji kif ukoll ghadd ta’ studji akkademici u traskrizzjonijiet. Werrej: Radd il-hajr – Editorjal: L-ghaqdiet, l-ghaqda u dawn il-kitbiet ta’ Kit Azzopardi – Barkata nies ta’ Gorg Borg – Kafe fi Pjazza Regina ta’ Nadia Mifsud – Ghanja lil ommi ta’ Oliver Friggieri – Farrett ta’ Rita Saliba – Insejt ta’ Maria Grech Ganado – In-nuccali u l-ballun ta’ Leli – Qoffa kliem ta’ Celine Agius – L-accent ta’ John Potelli – Jum 25 ta’ Antoine Cassar – Swali tas-solitudni ta’ Sergio Grech – Il-mewt is-sesmologija ta’ Leanne Ellul – Esibizzjoni maestuza ta’ Noel Tanti – Linja ta’ Bernice Saliba – Il-pjanist tal-kuncerti ta’ Lawrence Ancilleri – Fur Elise: l-eku ta’ Beverly Agius – Qed tasal mnejn titlaq ta’ Glen Calleja – F’salib il-kwiekeb ta’ Stephen Lughermo – Lehen tal-imhabba ta’ Murat Shubert – Bint l-irjieh ta’ John A. Bonello – Prostituta ta’ Victor Fenech – Il-mara tal-velu ta’ Anais Nin – Il-lingwagg tat-tfal: studju tat-tahdit ta’ tifla ta’ sitt snin ta’ Dorianne Bartolo – Il-metafora kuncettwali fil-Malti: analizi ta’ kliem mill-qasam tal-pjanti bil-korpus Malti ta’ Maria Debono – Brajmla ruxxana u ghasfur kahlani: il-mediterranjeta f’Mappa tal-Mediterran ta’ Antoine Cassar ta’ Dorianne Bonello – Il-kalejdoskopju poetiku ta’ Lillian Sciberras ta’ Olivia Borg – Id-dimensjoni tematika fil-poeziji ta’ Carmel Attard: riflessjonijiet ta’ Patrick Sammut – Il-karattri ‘realistici’ fid-dramm espressjonista Menz ta’ Francis Ebejer – Il-“lingua nostra”: dramm ta’ John F.Marks – kumment ta’ Arnold Cassola
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35614
Appears in Collections:Lehen il-Malti (2015) - Ghadd 34
Lehen il-Malti (2015) - Ghadd 34

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen il-Malti 34.PDF5.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.