Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/36273
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2018-11-16T07:19:04Z-
dc.date.available2018-11-16T07:19:04Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationMangion, F. (2016). Domus Ecclesiae : tempju bazilika li jaghti glorja lil Alla. Festi solenni San Duminku, il-Belt Valletta, 2016, 79, 82-83, 85-87, 90-91, 94en_GB
dc.identifier.urihttps://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/36273-
dc.description.abstractFis-sena 2015, din il-parrocca ta' Sidtna Marija Porto Salvo u San Duminku fakkret il-mitejn sena mit-tberik u I-ftuh taghha. Din is-sena, 2016, I-Ordni tal-Predikaturi qed jiccelebra I-Gublew specjali tat-800 sena mill-approvazzjoni tieghu mill-Papa Onorju Ill. Din is-sena wkoll, il-komunita tal-Porto Salvo fil-Belt Kapitali qed tikkommemora t-tieni centinarju minn meta I-Knisja Parrokkjali taghha giet elevata ghall-gieh ta' Bazilika Minuri. Tliet anniversarji Ii jfakkruna fi tliet avvenimenti kbar, mehjutin flimkien f'tapizzerija mlewna u minsugin fil-kuntest ta' Gublew straordinarju iehor ... iI-Gublew tal-Hniena. "Hi haga sabiha li t-tieni centinarju tal-elevazzjoni ta' din il-knisja bhala bazilika jahbat ukoll fis-sena Gubilari tal-Hniena ... Kemm hi haga sabiha li I-Papa jippermetti Ii certi knejjes fid-dinja jkunu msejhin bazilici. Allura juru I-ghaqda taghna bhala Knisja mal-knejjes ta' Ruma" Dan huwa gieh li jghaqqadna ma' familja kbira ta' knejjes ohra Bazilici mxerrda madwar id-dinja. Dawn huma tempji li Ikoll ghandhom rabta komuni bejniethom, dik ta' ghaqda specjali mal-Papa, Successur ta' San Pietru. Huwa f'waqtu mela li, quddiem dan il-kuntest u hekk kif ahna msiehba niccelebraw dan I-anniversarju, nsiru nafu x'tghidilna I-istorja dwar dan it-titlu u liema huma I-knejjes f'gzirijietna li gew imzejna b'dan I-unur.en_GB
dc.language.isomten_GB
dc.publisherValletta : Kumitat Festi Esterni San Duminkuen_GB
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_GB
dc.subjectBasilicas -- Historyen_GB
dc.subjectBasilicas -- Malta -- Historyen_GB
dc.subjectBasilica of Our Lady of Fair Havens and St. Dominic (Valletta, Malta) -- Historyen_GB
dc.subjectBasilica of Our Lady of Mount Carmel (Valletta, Malta)en_GB
dc.subjectCollegiate Basilica of the Nativity of Mary (Senglea, Malta)en_GB
dc.subjectBasilica of the Blessed Virgin of Ta’ Pinu (Għarb, Malta)en_GB
dc.subjectCollegiate Basilica of St. Helen (Birkirkara, Malta)en_GB
dc.subjectCollegiate Basilica of St. George (Victoria, Malta)en_GB
dc.subjectCollegiate Basilica of St. Peter and St. Paul (Nadur, Malta)en_GB
dc.subjectCollegiate Basilica of the Nativity of Mary (Xagħra, Malta)en_GB
dc.subjectCollegiate Basilica of the Visitation (Għarb, Malta)en_GB
dc.titleDomus Ecclesiae : tempju bazilika li jaghti glorja lil Allaen_GB
dc.typearticleen_GB
dc.rights.holderThe copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.en_GB
dc.description.reviewedN/Aen_GB
dc.contributor.creatorMangion, Fabian-
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAArc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domus Ecclesiae.pdf
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.