Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/36778
Title: Il-mappa ta Sebastian Munster tal-1540
Authors: Schiro, Joseph
Keywords: Malta -- Maps -- History
Munster, Sebastian, 1488-1552. Tabula Africae
Malta -- Maps -- History -- 16th century
Paul, the Apostle, Saint
Cartography -- History -- 16th century
Issue Date: 2017
Publisher: Valletta : Għaqda tal-Pawlini
Citation: Schiro, J. (2017). Il-mappa ta Sebastian Munster tal-1540. Festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl, il-Belt Valletta, 10 ta' Frar 2017, 42-43
Abstract: Tezisti mappa li ghandha ghamla trapezojdali, minflok kwadra kif naraw is-soltu, Ii turi t-Tramuntana tal-Afrika fejn jidhru partijiet mit-Tunezija u I-Libja, u parti millMediterran fejn wiehed jista' jara lil Sqallija, u bicca zghira mill-Italja. Turi wkoll il-gzira ta' Malta msejha Melita, Ghawdex imsejha Glaucon u Kemmuna bl-isem ta' Cossira. Malta tidher ukoll imdawra mill-gzejjer imsemmija Iunonis templu [m], u Herculis templu[ml. Dawn it-tempji ta' Gunone u Erkole kienu fuq il-gzejjer ta' Malta izda bi zball ta' interpretazzjoni ta' dak li kien kiteb Tolomew, meta kienu jpingu l-mappa talMediterran u juru l-gzejjer Maltin, kienu juru t-tempji bhala gzejjer. Claudius Ptolomaeus (c.110-c.170 AD) lden matematiku, astronomu, astrologu u kartografu, u kien kiteb trattat fuq il-geografija fejn iddeskriva l-gharfien kollu li lden jaf fuq id-dinja ta' dak iz-zmien. Ghalkemm qatt ma pinga mapep, ohrajn warajh bdew jistampaw mapep ibbazati fuq dak li rrakonta Tolomew. Wiehed minn dawn in-nies kien Sebastian Munster.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/36778
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCGARGeo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Mappa taJ Sebastian Munster tal-1540.pdf
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.