Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/37049
Title: Lehen il-Malti (2017) - Ghadd 36
Authors: Ghaqda tal-Malti (Universita')
Keywords: Maltese literature -- Periodicals
Maltese language -- Periodicals
Authors, Maltese -- 20th century
Authors, Maltese -- 21st century
Issue Date: 2017
Publisher: Ghaqda tal-Malti
Citation: Ghaqda tal-Malti (Universita'). (2017). Lehen il-Malti : issue 36 : 2017
Abstract: 'Leħen il-Malti' hu r-rivista ewlenija tal-Għaqda tal-Malti – Università. Din ir-rivista annwali tinkludi xoghlijiet poetici varji kif ukoll ghadd ta’ studji akkademici u traskrizzjonijiet. Werrej: Radd il-hajr – Editorjal: Il-lingwa bhala att politiku ta’ Leanne Ellul – Insinifikanti ta’ Priscilla Cassar – Ghabra ta’ Rita Saliba – Riha Stramba ta’ Charles Casha – B’dil-loghba ta’ Gorg Borg – Teddy ta’ Nadia Mifsud – Pittura ta’ Clifton Azzopardi – Lilek habbejt ta’ Rowena Calleja – Elogju monokromu ta’ Gabriel Pace – Ix-xtajta-santwarju ta’ Joe Camilleri – Mea culpa ta’ Joseph Axiaq – Sejha ta’ Karl Littlejohn – Esponent ta’ Wayne Farrugia – L-ispeci rari ta’ kamaleonte zeffien ta’ Sandra Hili Vassallo – Diwan ta’ Antoine Cassar – Fis-skiet ta’ Diane Cutajar – L-ahhar zifna b’apologija lil Indila ta’ John Portelli – Ganmari ta’ Mary Chetcuti – Metamorfosi ta’ Audrey Friggieri – Nehodlok in-nifs ta’ Kurt Gabriel Meli – Il-gnien taz-zebbug ta’ Joe Friggieri – Evening primrose ta’ Elena Cardona – Hagar Qim ta’ Elizabeth Grech – Il-Papa miet ta’ Alphonse Daudet bi traduzzjoni ta’ Paul Zahra – Tracci ta’ mara mfarrka ta’ Olivia Borg – Laboratorju tal-lingwi: il-Malti, it-teknologija u l-mezzi socjali ta’ Albert Gatt – Il-kontributuri
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/37049
Appears in Collections:Lehen il-Malti (2017) - Ghadd 36
Lehen il-Malti (2017) - Ghadd 36

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leħen il-Malti 2017 (Għadd 36).pdf
  Restricted Access
441.64 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.