Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/37076
Title: Lehen il-Malti (2014) - Ghadd 33
Authors: Ghaqda tal-Malti (Universita')
Keywords: Maltese language -- Periodicals
Maltese literature -- Periodicals
Authors, Maltese -- 20th century
Authors, Maltese -- 21st century
Issue Date: 2014
Publisher: Għaqda tal-Malti
Citation: Ghaqda tal-Malti (Universita'). (2014). Lehen il-Malti : issue 33 : 2014
Abstract: 'Leħen il-Malti' hu r-rivista ewlenija tal-Għaqda tal-Malti – Università. Din ir-rivista annwali tinkludi xoghlijiet poetici varji kif ukoll ghadd ta’ studji akkademici u traskrizzjonijiet. Werrej: Radd il-hajr – Editorjal ta’ Emanuel Psaila – Kalm ta’ Antoine Cassar - Illum twebbilt ta’ Charlo Camilleri – Villa mistura ta’ Rita Saliba – Jien u npassi b’pass meqjus ta’ Patrick Sammut – Tikhila tikek ta’ Dorianne Bonello – Tqarraqna ta’ Charles Bezzina – Vendetta ta’ Mary Chetcuti – Rihitek ta’ Clifford Jo Zahra – Dramm bla nifs(i) ta’ Beverly Agius – Since you’ve been gone ta’ Mark Vella – Similitudni din, dwar daqs l-imhabba ta’ Leanne Ellul – Meta Mejju jibki ta’ Matthew Schembri – Ghajnet zewg blanzuni ta’ Andrea Cassar – Karozza bla tebgha ta’ John A. Bonello – Intir lejn Mars ta’ Lina Brockdorff – Rajtni kif niftel ta’ Simone Inguanez – Please do not disturb ta’ Nadia Mifsud – Meta l-warda tohrof ta’ Celine Agius – Il-gzejra mcajpra ta’ Alex Vella Gera – Notturn ta’ Joseph Formosa – Xhud ta’ Chardian Camilleri –Il-lizar ta’ hajti ta’ Maurice Mifsud Bonnici – Needles and pins ta’ Trevor Zahra – Il-jien fik ta’ Therese Abdilla – L-ghassies tac-cimiterju ta’ Sergio Grech – Stennejt ta’ Gorg Borg – Qatra qatra... ta’ Carmel G. Cauchi – Differenzi Lessikali bejn il-Malti u l-Ghawdxi ta’ Keith Attard u Michael Spagnol – Il-Qabza Poetika Kunfidenti ta’ Henry Holland ta’ Olivia Borg – John Cremona: poeta li jfittex ic-carezza ta’ Charles Briffa – Il-problematizzazzjoni ta’ Gwann Mamo bhala riformatur socjali ta’ Stephen Bonanno – Rumanz inedit ta’ Guze Aquilina b’kummenti ta’ Oliver Friggieri u Joseph Felice Pace – Il-kontributuri
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/37076
Appears in Collections:Lehen il-Malti (2014) - Ghadd 33
Lehen il-Malti (2014) - Ghadd 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leħen il-Malti 2014 (Għadd 33).pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.