Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/37938
Title: Il-vestwarju liturgiku tal-Gran Mastru Pierre d'Abusson fil-Birgu
Authors: Baluci, Evelyn
Keywords: Aubusson, Pierre d', 1423-1503 -- Associated objects
Church vestments -- Conservation and restoration -- Malta
Knights of Malta -- Greece -- Rhodes (Island) -- History -- 15th century
Order of St John -- Greece -- Rhodes (Island) -- History -- 15th century
Clothing and dress -- Religious aspects -- Christianity
Vittoriosa (Malta) -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Collegiate Church of St. Lawrence (Vittoriosa, Malta) -- History
Issue Date: 2011
Publisher: Vittoriosa : Kumitat Festi Esterni San Lawrenz
Citation: Baluci, E. (2001). Il-vestwarju liturgiku tal-Gran Mastru Pierre d'Abusson fil-Birgu. Festa San Lawrenz, Belt Vittoriosa, 2001, 125, 127, 129
Abstract: II-parrocca tal-Birgu gliandha pozizzjoni ta' prestigju kbir fiI-qasam tal-vestwarju liturgiku. Dan ghaliex fil-kollezzjoni taghha hemm fost I-izjed hwejjeg liturgici antiki, mhux biss f'Malta, izda wkoll fI-Ewropa. Dawn kienu ngiebu lejn Malta mill-Kavallieri ta' San Gwann wara Ii tkeccew minn Rodi, fost rikkezzi olira. Meta waslu Malta, il-Kavallieri ghazlu Ii joqghodu I-Birgu, u allura xi whud mit-tezori taghhom baqghu hemm wara Ii huma bnew ii-Belt Valletta u marru jghixu fiha. Ghalhekk, kwazi 500 mitt sena wara, wiehed jista' jmur il-Birgu u jammira, fost ohrajn, is-sett ta' hwejjeg liturgici Ii I-Gran Mastru Pierre d'Aubusson kien ikkummissjona ghall-kunvent ta' I-Ordni fRodi. D'Aubusson kien wiehed mill-aqwa Gran Mastri Ii I-Ordni qatt kellu; kien elett fI-1476 u kien taht id-direzzjoni tieghu Ii I-Ordni rebah lill-armata ta' Muhammed II waqt as salt fuq Rodi.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/37938
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFADA

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestwariu liturgiku tal-Gran Mastru.pdf
  Restricted Access
382.52 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.