Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/42830
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2019-05-03T05:20:58Z-
dc.date.available2019-05-03T05:20:58Z-
dc.date.issued1958-
dc.identifier.citationFra Elija. (1958). Il-Bazilka tal-Qabar ta' Kristu. Lehen l-Art Imqaddsa, 4(4), 108-110.en_GB
dc.identifier.urihttps://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/42830-
dc.description.abstractDavid, Sultan il-Lhud, kien minn Betlehem. F'zoghzitu kien jirgha nnaghag. Hu u hiereg jew diehel bieb il-belt, bil-merhla, kien jaqbad iz-zir u jimlieh bl-ilma mill-bir Ii kien hemm, u jixrob xarba. Dak iz-zmien helu u mistrieh tat-tfulija, meta kien hieni u bla hsieb, gieh quddiem ghajnejh darba, waqt it-tahbit ta' kburitu. U hargitlu minn qalbu karba, bhal fexxa qawwija ta' hemm, u maghha l-kliem ta' niket: "Ah! Kieku xi hadd igibli nixrob xarba ilma, mill-bir Ii hemm f'Betlehem, hada I-bieb!". Bhal ma hi haga minn awl id-dinja Ii fit-tbatija tiftakar fil-hena, hekk ukoll hi haga minn awl id-dinja Ii fix-xjuhija tiftakar fiz-zoghzija. U hekk wisq drabi jigrili jiena. Nahseb fis-snin ta' zoghziti Ii ghaddejt fil-Belt Imqaddsa, u minn qalbi tohrogli wehedha t-tnehida: "Ah! Kieku nista' nerga' nara 'l Gerusalem! Kieku nista' mur imqar zjara wahda, bhal dawk ta' dari, lil-Bazilka tal-Qabar ta' Kristu!" Imma dak li ma nistax naghmel bilhaqq u bil-grajja, nista' naghmlu bil-hjiel u bil-hsieb. Nista', jekk irrid, immur inzur zjara bil-hsieb Iil Baiilka tal-Qabar ta' Kristu. Sa mmur mela, sa Gerusalem, u nghaddi ftit tal-hin f'dik il-knisja, imbierka wisq aktar mill-knejjes kollha. U billi ghal Qabar ta' Kristu naf Ii qalb kull hadd thoss, min jaqra dil-kitba nisthajjel Ii gej mieghi.en_GB
dc.language.isomten_GB
dc.publisherKummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Maltaen_GB
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_GB
dc.subjectJesus Christ -- Burialen_GB
dc.subjectChurch of the Holy Sepulchre (Jerusalem)en_GB
dc.subjectHoly Sepulcheren_GB
dc.subjectJerusalem -- Antiquitiesen_GB
dc.titleIl-Bazilka tal-Qabar ta' Kristuen_GB
dc.typecontributionToPeriodicalen_GB
dc.rights.holderThe copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.en_GB
dc.description.reviewednon peer-revieweden_GB
dc.publication.titleLehen l-Art Imqaddsaen_GB
dc.contributor.creatorFra Elija-
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1958
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1958

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Bazilka_tal-Qabar_ta'_Kristu_1958.pdf3.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.