Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/43787
Title: Skoperta kurjuza fl-istatwa ta' San Pawl ta' Melkjorre Gafa li tinsab fil-grotta fuq l-artal
Authors: Azzopardi, Gwann
Keywords: Statues (Decorative arts) -- Conservation and restoration -- Malta -- Rabat
Statues -- Malta -- History
Gafa, Melchiorre, 1636-1667
Marble sculpture -- 17th century -- Malta -- Rabat
St. Paul’s Grotto (Rabat, Malta)
Issue Date: 2008
Publisher: Rabat, Malta : Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl
Citation: Azzopardi, G. (2008). Skoperta kurjuza fl-istatwa ta' San Pawl ta' Melkjorre Gafa li tinsab fil-grotta fuq l-artal, Festi Taghna 2008, p. 43, 45.
Abstract: F'dan l-artiklu Mons. Azzopardi jaghti taghrif dwar statwa ta' San Pawl li tinsab fil-Grotta ta' San Pawl fir-Rabat Malta. Din kienet mahduma mill-iskultur Melchiorre Gafa' u mitmuma mill-imghallem tieghu Ercole Ferrata wara l-mewt ghal-gharrieda ta' Gafa'. Waqt ir-restawr ta' l-istatwa gie skopert li ir-ras hi maghmula f'bicctejn ghax xi darba gara xi haga u I-irhama xpakkat min-naha ta' wara tar-ras u nqasmet. Hemm hafna ipotesijiet ta' x'seta gara imma l aktar wahda Ii taghmel l-aktar sens hi Ii l-irhama xpakkat f'idejn Gafa' stess jew ta' l-angas f'idejn Ercole Ferrata billi I-gonta mizjuda hi mill-istess rham u l-iskultura tax-xaghar imgiegher ta' San Pawl f'din il-parti mizjuda hu ta' I-istess finezza tal-kumplament tar-ras. Blokka ta' rham hekk fin m'hu xejn difficii Ii tixpakka, l-aktar billi I-iskultur biex jifforma dak ix-xaghar folt imgiegher irid jaghmel hafna uzu taI-ghodda.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/43787
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAScu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skoperta Kurjuza.pdf
  Restricted Access
336.47 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.