Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/46099
Title: Il-pellegrinagg tal-Immakulata Kuncizzjoni ta Bormla - gheluq il-75 sena
Authors: Azzopardi, André
Keywords: Religion -- History
Pilgrims and pilgrimages -- Malta -- Cospicua -- History
Statues -- Malta -- Cospicua -- History
Issue Date: 2019
Publisher: Birkirkara : Każin Santa Liena Banda Duke of Connaught’s Own
Citation: Azzopardi, A. (2019). Il-pellegrinagg tal-Immakulata Kuncizzjoni ta Bormla - gheluq il-75 sena. Festa Santa Liena, 2019, pp. 101-107.
Abstract: Il-Kapitlu tai-Kolleggjata ta' Bormla, dejjem fl-isfond tal-grajjiet li kien ghaddej minnhom pajjizna fil-bidu tas-snin erbghin tas-seklu li ghadda, kien iddecieda li jwarrab it-tezori tai-Kolleggjata Bormliza f'post li joffri iktar sigurta u ghal dan il-ghan kienet ittiendet id-decizjoni li l-istatwa u l-kwadru titulari inkurunat nhar il-25 ta' Gunju tal-1905 mill-Kardinal Domenico Ferrata, delegat tal-Papa Piju X, u xoghol l-artist Pietru Pawl Caruana fl-1828, ikunu trasferiti lejn Birkirkara. Niftakru wkoll li hafna mill-fided li tippossjedi l-Kolleggjata ta' San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta u l-istatwa ta' Marija Bambina meqjuma fil-Kolleggjata u Basilika Sengleana kienu wkoll miimuma gewwa l-Kolleggjata ta' Sant'Elena Imp. Awg. fBirkirkara. Il-Kapitlu Bormlii kien intrabat b'wehda solenni li jekk il-knisja parrokkjali taghhom tinheles mill-qirda tal-gwerra huma jorganizzaw pellegrinagg kbir bix-xbihat tai-Kuncizzjoni meta jehduhom lura lejn Bormla. Hekk kellu jkun gliax gliad li kif gliedna iktar qabel, il-Kottonera u l-knejjes taghha sofrew danni kbar waqt il-hbit tal-ghadu mill-ajru, is-Santwarju Bormlii baqa' mhux mittiefes u dan minkejja li wanda minn madwar mhux inqas minn mitejn bomba garrfet ghal kollox il-bini ta' quddiem dan il-maqdes minghajr ma laqtet Iil din il-binja ghajr il-gwarnic tal-kampnar tal-qanpiena l-kbira.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/46099
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.