Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49015
Title: Prelat Malti magħruf sewwa Ruma - Mons. Leonardo Abela
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: Abela, Leonardo, Bishop of Sidone, 1541-1605
Intellectual life -- Religious aspects -- Christianity -- History -- 17th century
Intellectual life -- Religious aspects -- Christianity -- History -- 16th century
Catholic Church -- Bishops -- History
Catholic Church -- Malta -- Clergy -- Biography
Issue Date: 1975-10-04
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1975, October 4). Prelat Malti magħruf sewwa Ruma - Mons. Leonardo Abela. Leħen is-Sewwa, pp. 3.
Abstract: Fl-1575 intghazel ghall-gherf, ghat-tjieba u ghall-hila tieghu Kanonku tal-Katidral ta' Malta bl-isem ta' Mons. Leonardu Abela. Hu twieled l-Imdina fis-sena 1541 u ghamel l-istudji tieghu f'malta. Kien prelat kbir Malti, mar Ruma u hemmhekk il-Papa Gregorju ssokta jgharfu ahjar ghal-merti tieghu - innominh Isqof ta' Sidonja fl-Asja Minuri, Sena wara fl-1583 baghtu bhala Nunzju Appostoliku fil-Lvant. L-Isqof Abela kif wasal Ruma, ipprezenta rapport dwar il-qaghda tal-Knejjes tal-Lvant. Il-Papa Sistu wkoll gharaf il-gherf, il-hila u t-tjieba ta ' Mons. Abela, u ddecieda li jzommu hdejh f'Ruma. Hatru xejn inqas minn Viċi-Gerent tal-Vigarju tieghu fil-Belt Eterna. L-lsqof baqa' Ruma, fejn miet ta' 64 sena fit-12 ta' Mejju 1605. Gie midfun fil-Bażilika ta' San Giovanni in Laterano
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49015
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChrItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.