Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49025
Title: L-irvell tal-qassisin
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: Rising of the Priests, 1775
Bishops -- Malta -- History -- 18th century
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Knights of Malta -- Malta -- History -- 18th century
Order of St John -- Malta -- History -- 18th century
Malta -- Economic conditions -- 18th century
Ximenes de Texada, Francisco, 1703-1775
Malta -- Church history --18th century
Mannarino, Gaetano, 1733-1814
Issue Date: 1976-02-07
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1976, November 7). L-irvell tal-qassisin. Leħen is-Sewwa, pp. 3, 4.
Abstract: F'dan l-artiklu, l-awtur silet informazzjoni mill-ktieb bl-Ingliz ta' Dun Filip Callus fuq ir-rewwixta tal-qassisin tal-1775. Ic-centralizzazzjoni tas-setgha politika kwazi ghal kollox f'idejn l-Ordni ta' San Gwann, ma kinetx tant toghgob lill-Maltin, li riedu jaraw irrispettati l-jeddijiet u l-privileggi taghhom minn min kien qed jahkimhom. Ga fi zmien il-Grammastru Manoel Pinto (1741-73) bdew jidhru xi sinjali ta' feriment fost in-nies, specjalment meta gholiet il-hajja u meta l-Granmastru prova jnaqqas il-privileggi tal-Isqof. Wara Pinto tela' bhala Granmastru Franġisku Ximenes de Texada (1773-75). Dan sab it-Tezor vojt u ma setghax jaghmel riformi fl-amministrazzjoni, kif kien wieghed malli tela'. Xiemenes issokta jaghmel ekonomija u wera xi nuqqas ta' rispett lejn l-Isqof Pelleranu u l-kleru. Sahansitra irraporta lill-Isqof Ruma bhala xewwiexi tal-poplu. L-Isqof gie mssejjah Ruma u telaq f'Mejju 1775. It-tluq ta' l-Isqof sahhan lin-nies u lill-kleru. Erba' xhur wara sar dak li hu maghruf fl-istorja ta' Malta "Irvell tal-Qassisin". Dan l-artiklu jitratta x'gara f'dan l-avveniment li beda fit-8 ta' Settembru
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49025
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen is-Sewwa_1976_02_07_Bonnici_Arturo_L-irvell tal-qassisin.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.