Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49376
Title: Palazzi medjevali
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: Palaces -- Malta -- Mdina -- History -- 13th century
Mdina (Malta) -- Antiquities
Mdina (Malta) -- Kings and rulers -- Dwellings
Palaces -- Malta -- Mdina -- History -- 14th century
Palaces -- Malta -- Mdina -- History -- 15th century
Palaces -- Malta -- Mdina -- History -- 16th century
Palazzo Falson (Mdina, Malta)
Palazzo Santa Sofia (Mdina, Malta)
Casa Inguanez (Mdina, Malta)
Palazzo Gatto Murina (Mdina, Malta)
Issue Date: 1976-10-16
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1976, October 16). Palazzi medjevali. Leħen is-Sewwa, pp. 3, 4.
Abstract: Fil-qedem, l-Imdina kienet il-belt kapitali ta' Malta. Ir-Rumani, li gew Malta għall-habta ta' nofs it-tielet seklu qabel Kristu, kienu jsejhulha "Melita''. Dik il-belt kienet thaddan l-Imdina tal-lum, u testendi ruhha sal-foss li jghaddi minn hdejn Saura, il-knisja ta' San Frangisk, il-knisja parrokkjali tar-Rabat, il-knisja ta' Casha u Gheriexem. L-Gharab, li hadu Malta taht idejhom fl-870, cekknu dik il-belt billi ghalquha, kif inhi llum, bis-swar, ghamluha belt-fortizza u sejhulha "Mdina", li tfisser "il-Belt". Il-Kavallieri, li hakmu Gziritna fl-1530, tawha isem ieħor "Notabile''. Bhala belt kapitali kienet ic-centru amministrattiv tal-gzira. U fi zmien il-Kavaliieri baqghet is-sedi ewlenija tal-"Universita" jew "Consiglio Popolare", li kellu xi jeddijiet fosthom il-hazna tal-qamh minn zmien ghall-iehor. Ghalhekk wiehed m'ghandux ghax jistaghgeb li f'din il-belt majestuza, ghalkemm hiemda, kien hemm f'kull zmien bini mill-isbah fi stilijiet differenti. Fiz-Zmenijiet tan-Nofs, Malta kienet taht l-influwenza Siciljana sew fil-politika, kif ukoll fl-arti, u fl-arkitettura zvillupat l-istil sikulo-normann b'certa individwalita` taghha. F'dan l-artiklu, l-awtur jitkellem fuq ftit palazzi mdaqqsin ta stili differenti mibnija bejn is-sekli tlettax u sittax : Il-Palazz Inguanez, il-Palazz Santa Sofija, il-Palazz Normann (Palazzo Falson) u l-Palazz Gatto Murina
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49376
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen is-Sewwa_1976_10_16_Bonnici_Arturo_Palazzi Medjevali.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.